Thứ hai,  20/09/2021
“Một cửa” ở Chi Lăng: Trả kết quả đúng và sớm cho dân
“Một cửa” ở Chi Lăng: Trả kết quả đúng và sớm cho dân
LSO- Năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, phần lớn thủ tục hành chính (TTHC) được các cơ quan hành chính cấp huyện, xã tại Chi Lăng trả kết quả đúng và sớm hơn thời gian quy định. Tỷ lệ trả quá hạn chiếm rất ít. Kết quả này cho thấy, công tác giải quyết TTHC ở đây có nhiều cố gắng với mục tiêu đem lại sự thuận lợi nhất cho người dân....
Cải cách hành chính: Hiệu quả từ xếp loại, đánh giá
Cải cách hành chính: Hiệu quả từ xếp loại, đánh giá
LSO- Năm 2014, Lạng Sơn có 5 đơn vị xếp loại xuất sắc, 21 đơn vị đạt kết quả tốt trong thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC). Kết quả này tăng hơn nhiều so với năm 2010. Đây là do Lạng Sơn đã thực hiện tốt việc xếp loại, đánh giá kết quả CCHC các cơ quan, đơn vị....