Thứ hai,  20/09/2021
Hữu Lũng đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính
Hữu Lũng đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính
(LSO) - Những năm gần đây, Hữu Lũng tích cực chỉ đạo triển khai công tác hiện đại hóa hành chính. Qua đây, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng được đầu tư hiện đại, việc ứng dụng CNTT cũng được đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu nên cơ bản đáp ứng yêu cầu...
Khai thác ứng dụng Zalo: Góp phần cải cách hành chính
Khai thác ứng dụng Zalo: Góp phần cải cách hành chính
(LSO) - Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nói chung và sử dụng mạng xã hội Zalo trong giải quyết công việc ngày càng được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường sử dụng. Qua đó, góp phần hạn chế việc họp hành, việc gửi công văn, giấy mời và giảm thiểu việc in...
Đình Lập: Cần khắc phục tình trạng người dân “thờ ơ” với dịch vụ công trực tuyến
Đình Lập: Cần khắc phục tình trạng người dân “thờ ơ” với dịch vụ công trực tuyến
(LSO) - Những năm qua, tại huyện Đình Lập, việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) chưa đạt hiệu quả, người dân còn “thờ ơ” với dịch vụ này khi thực hiện TTHC. Trước thực tế đó, đòi hỏi các cấp chính quyền ở huyện cần có biện pháp khắc phục...
Năm 2021 thực hiện số hoá tài liệu văn thư lưu trữ
Năm 2021 thực hiện số hoá tài liệu văn thư lưu trữ
Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn hướng dẫn các cơ quan, tổ chức ở trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021. Ảnh minh họa   Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn thư,...