Thứ hai,  20/09/2021
Cải cách thủ tục hành chính: Đa dạng hình thức truyền thông, nâng cao hiểu biết cho người dân
Cải cách thủ tục hành chính: Đa dạng hình thức truyền thông, nâng cao hiểu biết cho người dân
(LSO) - Hiện nay, toàn tỉnh có 1.772 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền. Cùng với việc rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, thời gian qua, UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành đã đẩy mạnh công tác truyền thông về cải cách TTHC. Qua đó,...