Thứ tư,  20/10/2021
Nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính
Nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính
(LSO) - Tính đến hết tháng 9/2020, UBND tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa đối với 30 TTHC (27 TTHC cấp tỉnh, 3 TTHC cấp huyện), đạt 100% kế hoạch đề ra. Theo thống kê của Văn phòng UBND tỉnh, tính đến hết tháng 9/2020, UBND tỉnh đã ban hành 9 quyết định thông qua phương...