Chủ nhật,  14/08/2022

Trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc 7 tỉnh, thành phố

LSO-Trong 2 ngày 20 và 21/9/2018, tại Lạng Sơn, Ban Dân tộc (BDT) 6 tỉnh gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh và thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc năm 2018. Tham dự hội nghị có 150 đại biểu đại diện một số vụ của Ủy ban Dân tộc (UBDT); lãnh đạo, cán bộ BDT 7 tỉnh. Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành, phòng ban liên quan.


Lãnh đạo Ban Dân tộc 7 tỉnh, thành phố ký kết chương trình phối hợp

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác dân tộc của 7 tỉnh, thành phố. Theo quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020, toàn vùng còn 371 xã khu vực III và 809 thôn đặc biệt khó khăn; trong 7 tỉnh có 11 huyện được đầu tư theo Nghị quyết 30a của Chính phủ (Cao Bằng 5 huyện, Bắc Kạn 2  huyện, Bắc Giang 1 huyện, Lạng Sơn 3 huyện). Công tác giảm nghèo các tỉnh tuy đã đạt được kết quả nhất định nhưng chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mức bình quân chung của cả nước, trình độ dân trí không đồng đều. Việc triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc đầu tư hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tiến độ còn chậm. Một số chính sách như: dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 có sự thay đổi về đối tượng đầu tư, trung ương chậm ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện. Các cấp, ngành địa phương chưa có các biện pháp giảm nghèo và thoát nghèo một cách hiệu quả và bền vững, vì vậy nguy cơ tái nghèo còn cao…


Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn (bên phải) bàn giao
sổ vàng đăng cai hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc
năm 2019 cho Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo BDT các tỉnh, thành đã đưa ra nhiều kiến nghị đối với Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành trung ương. Trong đó đề nghị Ủy ban Dân tộc trình Chính phủ ban hành nghị định về chính sách phụ cấp ưu đãi đặc thù đối với đội ngũ làm công tác dân tộc; Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Tài chính chỉnh sửa, bổ sung Khoản 2, điều 20, thông tư số 15/2017/TT-BTC theo hướng tất cả cán bộ các xã đặc biệt khó khăn đi đào tạo, bồi dưỡng được hỗ trợ như cán bộ không hưởng lương từ ngân sách; tạo điều kiện cho các tỉnh được tiếp cận các nguồn vốn ODA để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số của tỉnh; quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, chính sách đã phê duyệt nhưng thiếu nguồn nhân lực để thực hiện…

Hội nghị đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp 7 tỉnh và trao cờ đăng cai tổ chức chương trình trao đổi kinh nghiệm công tác năm 2019 cho Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

THANH HUYỀN