Thứ ba,  17/05/2022

Lập Hội đồng xét tặng NNND, NNƯT lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2.

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 do ông Nguyễn Ngọc Thiện – TS. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bà Trần Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; bà Đặng Thị Bích Liên – TS. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ủy viên Hội đồng gồm: Ông Bùi Trường Giang – TS. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lương Hồng Quang – Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; ông Phan Anh Tuấn – Đại tá. Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; ông Nguyễn Thế Hùng – TS. Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phùng Huy Cẩn – Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lưu Trần Tiêu – GS.TSKH. Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam; ông Trần Hữu Sơn – TS. Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; ông Bùi Hoài Sơn – PGS.TS. Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Chí Bền – GS.TS. Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia Việt Nam; ông Lê Hồng Lý – GS.TS. Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội; ông Vũ Nhật Thăng – PGS.TS. Nhà nghiên cứu Âm nhạc; ông Phan Thanh Hải – TS. Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; bà Nguyễn Thị Mỹ Liêm – PGS.TS. Đại học Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh; ông Bùi Văn Đạo – PGS.TS. Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; bà Nguyễn Thị Bích Vân – Nguyên Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; ông Võ Quang Trọng – Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; ông Đinh Văn Hạnh – TS. Phân viện Trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2.

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc: Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 75% tổng số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền. Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải được ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng.

Căn cứ kết luận, kiến nghị của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và tiêu chuẩn đối với từng danh hiệu, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng cá nhân được đề nghị, lập Danh sách các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và thông báo công khai Danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi có kết quả xét tặng của Hội đồng.

Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Quy chế làm việc của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập.

Theo baochinhphu