Thứ hai,  23/05/2022

Chuyển biến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Nhân dân trên địa bàn thành phố hưởng ứng phong trào luyện tập thể dục thể thao nhân ngày chạy olympic 2018

(LSO) – Thực hiện phong trào trong giai đoạn 2000 – 2015, nhà nước đã đầu tư cơ sở vật chất 69,2 tỷ đồng và nhân dân chùng tay góp sức, huy động 102,95 tỷ đồng, qua đó cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hóa – thể thao tăng đáng kể. Toàn tỉnh đã có 88,9% thôn, bản, khối phố có nhà văn hóa (NVH); 26,1% xã, phường có NVH; 80,5% xã phường có sân tập thể thao. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2015 đạt 69,8%, tăng 46,3%; tỷ lệ thôn, khối phố văn hóa năm 2015 đạt 45,2%, tăng 34,2% so với năm 2000. Trong giai đoạn đã có 20.266 lượt tập thể và cá nhân là những gương điển hình tiên tiến, gương “Người tốt việc tốt” có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước… Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) gắn với xây dựng nông thôn mới mặc dù mới triển khai được 5 năm, nhưng đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Phát huy những kết quả của giai đoạn trước, trong hơn 2 năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh; coi trọng đến chất lượng, nội dung hoạt động phong trào, chú trọng các xã vùng sâu, vùng xa; huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, triển khai lồng ghép với một số chương trình trọng tâm như: xây dựng nông thôn mới, chương trình 135… Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự vào chỉ đạo sát sao của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể, phong trào tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Đến năm 2018, tỷ lệ gia đình văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh đạt 73,3%, tăng 3,5%; tỷ lệ thôn, khối phố văn hóa đạt 49,5%, tăng 4,3% so với năm 2015; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt 92,8%; số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới có 20 xã, đạt 9,66%. Tỷ lệ thôn, bản, khối phố có NVH đạt 93%; số xã phường, thị trấn có sân tập thể thao đạt 73,4%. Công tác xã hội hoá lĩnh vực thể thao thu hút được nhiều doanh nghiệp và hộ gia đình tham gia với nguồn vốn hàng chục tỷ đồng góp phần quan trọng củng cố cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa, thể thao. Nhờ vậy, đến năm 2018, số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 24,4%, tăng 0,1%; số gia đình thể thao chiếm 13,8%, tăng 0,4%; số sân quần vợt là 51 sân, tăng 20 sân; số bể bơi có 13 bể, tăng 3 bể, số sân bóng đá cỏ nhân tạo có 17 sân, tăng 2 sân so với năm trước.

Trong 2 năm 2016 – 2017, các chỉ tiêu thực hiện trong phong trào TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư ngày càng có nhiều chuyển biến rõ nét; xuất hiện những mô hình tiên tiến, cách làm hay tạo sự lan tỏa trong xã hội như: phong trào phát triển đường giao thông nông thôn ở các xã: Cai Kinh, Đồng Tân, Tân Thành (Hữu Lũng); phong trào xã hội hóa đầu tư sân bãi tập thể thao ở xã Vũ Lễ (Bắc Sơn)…

Đánh giá về hiệu quả phong trào, ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Trong 2 năm gần đây, chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH đã có nhiều chuyển biến rõ nét trên các mặt của đời sống xã hội. Điểm nổi bật nhất là phong trào luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại được nhân dân hưởng ứng rộng khắp; những tấm gương người tốt việc tốt, nhân tố điển hình có sức lan tỏa mạnh; số gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa ngày càng chiếm tỷ lệ cao. Hiện nay, ngành tập trung cùng với các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 27 –CT/TW, ngày 12/1/1998 của Ban Chấp hành Trương ương về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tập trung triển khai quy định mới của Chính phủ về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa trong 2 tháng cuối năm 2018.

PHAN CẦU