Thứ ba,  28/11/2023

Rà soát thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa có Văn bản số 5800/BVHTTDL-PC gửi Sở VH,TT&DL, Sở VH-TT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Bộ VH,TT&DL vừa có văn bản gửi Sở VH,TT&DL, Sở VH-TT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Theo đó, Bộ VH,TT&DL đề nghị Sở VH,TT&DL, Sở VH-TT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh, theo các căn cứ: Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật…”; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29-8-2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25-11-2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 30-10-2018 của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL bãi bỏ một số VBQPPL thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL.

Về nội dung rà soát gồm: Những quy định không phù hợp với Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khi triển khai tại một số địa phương lại mang tính hạn chế, cấm đoán như: Lễ cưới chỉ được tổ chức sau khi đăng ký kết hôn; mời khách dự cưới trong nội bộ gia đình, giới hạn số lượng khách dự đám cưới; việc tổ chức cưới chỉ mời họ hàng nội ngoại, hàng xóm, bạn bè thân thích và đồng nghiệp cơ quan; không làm cỗ mời khách những ngày tang lễ, cúng 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu, giỗ hết, cải táng… Những quy định trên cần được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với hệ thống pháp luật.Ngoài ra, còn có các quy định không phù hợp với các VBQPPL khác có liên quan (Ví dụ như Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Luật Hộ tịch…); quy định đã được thay thế, bãi bỏ bởi các văn bản khác; quy định đến nay không phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội.

Trên cơ sở rà soát các nội dung trên, Bộ đề nghị các Sở VH,TT&DL, Sở VH-TT đề xuất cụ thể hướng xử lý và thời gian hoàn thành việc xử lý các văn bản không phù hợp với hệ thống pháp luật, không phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội.

Kết quả rà soát và kiến nghị xử lý của đơn vị gửi về Bộ VH,TT&DL trước ngày 15-1-2019.

Theo Hanoimoi