Thứ bảy,  01/10/2022

Báo Lạng Sơn triển khai công tác tuyên truyền năm 2019

LSO-Chiều 18/1/2019, Báo Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền năm 2019.


Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu ý kiến với hội nghị

Trong năm 2018, Báo Lạng Sơn đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, hình thức tờ báo; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá – xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại… Báo in đã xuất bản được 261 số, với trên 2,1 triệu bản. Báo Lạng Sơn điện tử mỗi ngày sản xuất, khai thác đưa lên mạng từ 55 đến 60 tin, bài, mỗi tuần xây dựng từ 3 videoclip trở lên. Tòa soạn đã nhận được 1.847 tin, bài của cộng tác viên; sử dụng được 587 tin, bài, đạt 32%.

Trong chương trình, hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham luận, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực  như: Vấn đề cung cấp thông tin, tiếp thu và phản hồi các nội dung do báo phản ánh; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, chất lượng các chuyên đề, chuyên mục; xung quanh vấn đề đặt mua và đọc báo, công tác phát hành Báo Lạng Sơn trên địa bàn tỉnh; triển vọng hợp tác giữa doanh nghiệp với Báo Lạng Sơn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng, bắt kịp với xu hướng phát triển của xã hội, nhu cầu thông tin của công chúng…


Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Qua hội nghị, Báo Lạng Sơn sẽ kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác năm 2019; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Báo Lạng Sơn với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các huyện, thành phố trong năm mới để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó góp phần  thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020.

HOÀNG HÀ – HẢI ĐĂNG