Thứ năm,  02/12/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tại Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch

LSO-Sáng nay (15/3), đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 của Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch (VHTTDL).


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm 2019, Sở VHTTDL đã triển khai thực hiện và cụ thể hoá các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Bộ VHTTDL, của tỉnh đối với công tác VHTTDL và gia đình bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong quý I năm 2019.

Từ nay đến hết năm 2019, Sở VHTTDL tiếp tục triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như: đẩy mạnh tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động VHTTDL nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh; đôn đốc thực hiện đạt 98% thôn, khối phố có nhà văn hoá; chỉ đạo, phối hợp tổ chức hội thi thể thao 5 huyện biên giới…

Tại buổi làm việc, Sở VHTTDL đã nêu một số kiến nghị, đề xuất đối với UBND tỉnh như: bố trí kinh phí thực hiện cải tạo, sửa chữa và xây dựng một số hạng mục công trình đã xuống cấp; quan tâm, xem xét bố trí kinh phí để trùng tu, tôn tạo di tích; xem xét tăng chỉ tiêu biên chế cho ngành VHTTDL…

Sau khi nghe báo cáo của Sở VHTTDL, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã phát biểu ý kiến, tập trung vào một số nội dung như: sáp nhập các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL, tinh giản biên chế theo lộ trình; cân đối, điều chỉnh, giải ngân kinh phí; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành; quan tâm đảm bảo chính trị nội bộ; hướng dẫn 12 xã điểm phấn đấu về đích nông thôn mới của tỉnh thực hiện tiêu chí văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa; tuyên truyền nâng cao nhận thức của du khách về bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch; thiết kế tour, tuyến du lịch gắn với các sản phẩm nông nghiệp…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ; đôn đốc thức hiện các tiêu chí về văn hoá trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm đề án phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, chế độ đãi ngộ đối với vận động viên; xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, gắn kết cộng đồng. Cùng đó, chủ động phối hợp triển khai các hạng mục, dự án khu di tích Đền thờ Chi Lăng; đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền, tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch với nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu xây dựng sản phẩm lưu niệm vừa mang tính văn hoá vừa mang tính thương mại. Đồng thời tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, ban giám đốc và các đoàn thể; tăng cường cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy; nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

NGỌC HIẾU