Thứ ba,  05/12/2023

Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III

LSO-Sáng nay (30/5), Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 tổ chức họp đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức đại hội.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng BCĐ Đại hội đại biểu DTTS tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đại hội Đại biểu DTTS tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đến thời điểm này, BCĐ đại hội tỉnh đã hoàn thành hướng dẫn các huyện chuẩn bị báo cáo chính trị, công tác thi đua – khen thưởng; tuyên truyền trước, trong và sau đại hội và các phương án đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trong thời gian diễn ra đại hội.

Theo đó, BCĐ đại hội các huyện, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, đăng ký lịch tổ chức đại hội. Cụ thể, BCĐ đại hội các huyện, thành phố đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, chương trình đại hội; rà soát thành phần dân tộc trên địa bàn để làm cơ sở phân bổ đại biểu cho các xã, phường, thị trấn đảm bảo đúng, đủ các thành phần dân tộc theo quy định (150 đại biểu chính thức và 50 đại biểu mời).


Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu thảo luận

Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị và phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu DTTS cấp huyện, cấp tỉnh, trung ương, các đại biểu đã thảo luận, tập trung đánh giá những hạn chế trong công tác chuẩn bị; phân công  đại biểu dự đại hội và đề xuất phương án chuẩn bị tốt nhất cho đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đại hội đại biểu DTTS tỉnh đề nghị: Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu cho BCĐ tỉnh ban hành các văn bản tổ chức đại hội; việc phân bổ đại biểu dự đại hội cần quan tâm rà soát, tổng hợp thành phần đại biểu DTTS rõ ràng hơn. Các thành viên BCĐ, các trưởng tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, hoàn thành trước ngày 10/6/2019; thống nhất thời gian đại hội cấp tỉnh tổ chức vào tháng 11/2019; yêu cầu các huyện, thành phố tổ chức đại hội đúng thời gian, tiến độ đề ra.

Đồng chí lưu ý BCĐ đại hội cấp tỉnh, cấp huyện quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền để đại hội đại biểu DTTS thực sự trở thành ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

NGỌC HIẾU