Thứ bảy,  02/07/2022

Thành phố Lạng Sơn đẩy lùi hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh

(LSO) – Ban hành nghị quyết, đẩy mạnh tuyên truyền, nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên, xây dựng và nhân rộng mô hình điểm… là những biện pháp thiết thực mà cấp ủy, chính quyền thành phố Lạng Sơn đã triển khai thực hiện để từng bước đẩy lùi hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Thành phố Lạng Sơn hiện có gần 60% dân số là người dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc một phong tục tập quán khác nhau, trong đó có không ít hủ tục lạc hậu như: thách cưới, lăn đường chống gậy, rải vàng mã… Để xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/5/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Căn cứ vào đó, 100% chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức quán triệt học tập, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nghiêm túc thực hiện các nội dung của nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang.

Người dân khối Cửa Nam, phường Chi Lăng nghiên cứu quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được niêm yết tại nhà văn hóa

Ông Lộc Công Ích, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Đồng cho biết: Để nghị quyết đi vào cuộc sống, xã đã tổ chức hội nghị quán triệt lồng ghép triển khai nghị quyết; ký cam kết giao ước thi đua giữa các tổ liên gia, hội hiếu, ban công tác mặt trận, trong đó, cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong thực hiện. Nhờ đó, các quy định như: tổ chức tiệc cưới không tổ chức bữa ăn phụ, không dựng rạp ra lòng đường, đám tang sử dụng vòng hoa, mâm cỗ quay vòng… được thực hiện tốt.

Cùng với Hoàng Đồng, các xã, phường khác cũng nghiêm túc triển khai thực hiện và bước đầu đạt được kết quả tích cực, góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, hình thành nếp sống mới với các phong tục văn minh, tiên tiến như: đám cưới không thách cưới, không tổ chức bữa phụ, không mở loa nhạc trước 6 giờ và sau 21 giờ; đám tang không để linh cữu quá 48 tiếng đồng hồ, không sử dụng nhà táng, sử dụng vòng hoa, mâm cỗ quay vòng…

Ông Nông Công Nghiệp, Bí thư Chi bộ khối 9, phường Tam Thanh cho biết: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, chúng tôi thường xuyên triển khai lồng ghép trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các hội, đoàn thể; đưa nội dung này vào quy ước, hương ước của khu dân cư và trở thành tiêu chí để bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm. Do đó, người dân đồng thuận và nghiêm túc thực hiện với 90% số đám cưới và 100% đám tang thực hiện nếp sống văn minh.

Gia đình có người thân vừa qua đời, chị Nông Thị Diệp, phường Vĩnh Trại chia sẻ: Được khối phố, các tổ chức đoàn thể hướng dẫn, gia đình tôi đã tổ chức tang lễ theo nếp sống mới, không khóc mướn, không lăn đường, không để linh cữu quá 48 giờ, sử dụng vòng hoa, mâm cỗ quay vòng… Tôi thấy tổ chức theo cách này vừa trang trọng lại đơn giản, tiết kiệm, giảm phiền hà cho người nhà và khách đến viếng.

Thực tế trên cho thấy: việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã và đang lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Theo số liệu thống kê, trong năm 2019, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có  486 đám cưới và 389 đám tang, trong đó có 350 đám cưới (đạt tỷ lệ 72%) và 303 đám tang (tỷ lệ 78%) được tổ chức theo nếp sống văn minh.

Bà Hoàng Minh Thảo, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Lạng Sơn cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, thời gian tới, Phòng tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là các tổ liên gia, hội hiếu, thầy mo then; lựa chọn khu dân cư thôn Hoàng Thanh (xã Hoàng Đồng) và khối 9 (phường Tam Thanh) làm mô hình điểm để tập trung thực hiện và nhân rộng. Trong quá trình thực hiện sẽ biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc để tạo sức lan tỏa, góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, hướng đến xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh.

NGỌC HIẾU