Thứ năm,  13/05/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn

LSO-Sáng nay (13/3), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020).


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
kiểm tra
di tích Đồn Mỏ Nhài

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại các di tích và các công trình văn hóa như: Đèo Tam Canh, Đồn Mỏ Nhài, Đình Nông Lục, Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn và sân vận động trung tâm huyện Bắc Sơn.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Bắc Sơn đã báo cáo tình hình công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn. Theo đó, đối với việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn và sân vận động trung tâm huyện, UBND huyện đã tiến hành lập hồ sơ báo cáo kinh tế – kỹ thuật, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến các công trình sẽ được khởi công vào ngày 15/3/2020 và hoàn thành vào ngày 7/8/2020.

Đối với việc đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa các di tích: Đèo Tam Canh, Đồn Mỏ Nhài, Đình Nông Lục, UBND huyện đã chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ báo cáo kinh tế – kỹ thuật theo nguồn kinh phí xin bổ sung từ “Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/3/2020.

Đồng thời, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học  “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt”, dự kiến tổ chức vào ngày 10/9/2020 và khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư một số hạng mục chỉnh trang đô thị.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu kết luận tại cuộc kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn là một nhiệm vụ thiêng liêng của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nói chung và của huyện Bắc Sơn nói riêng.

Đồng chí chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động, đặc biệt chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh.

Trong công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học và chương trình buổi lễ kỷ niệm, UBND huyện Bắc Sơn cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn để đảm bảo chất lượng từ quy mô đến nội dung triển khai.

Đối với việc trùng tu tôn tạo các di tích như: Đèo Tam Canh, Đình Nông Lục, Đồn Mỏ Nhài;.. đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Công tác thiết kế kỹ thuật cần kỹ lưỡng về chất lượng và tính thẩm mỹ, không phá vỡ kiến trúc của di tích. Đồng thời, giải phóng mặt bằng một số trường hợp lấn chiếm đất của di tích. Đồng chí nhất trí với đề xuất của UBND huyện Bắc Sơn trong đầu tư cải tạo sân vận động trung tâm huyện; kết hợp vận động xã hội hóa để đầu tư chỉnh trang đô thị và nâng cao trách nhiệm của người dân. Đồng chí đề nghị UBND huyện Bắc Sơn đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đảm bảo chất lượng các công trình theo kế hoạch đề ra.

TUYẾT MAI