Thứ ba,  19/10/2021

Chi Lăng: Bảo tồn, phát huy giá trị di tích

(LSO) – Thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn được các cấp, ngành trên địa bàn huyện Chi Lăng thực hiện có hiệu quả. Trong đó, tập trung công tác bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích, nhất là các di tích trong quần thể Khu di tích lịch sử Chi Lăng. Qua đó, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.

Để bảo tồn, phát huy giá trị di tích hiệu quả, huyện Chi Lăng tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, phát huy vốn di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo. UBND huyện ban hành kế hoạch về tăng cường công tác quản lý các điểm di tích gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Các phòng, ban chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai tích cực  theo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm hằng năm. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp Nhân dân với nhiều hình thức…

Học sinh tham quan, xem tư liệu lịch sử tại nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng

Bà Đinh Thị Thao, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: Để tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của các điểm di tích, nhất là đối với Khu di tích lịch sử Chi Lăng, hai năm gần đây, phòng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, xác định và hoàn thiện việc cắm biển tên cho 46 điểm di tích. Đồng thời, phối hợp thực hiện khoanh vùng bảo vệ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Toàn huyện có 12 ban quản lý di tích tại 12 điểm di tích tín ngưỡng, cơ sở thờ tự.

Trong giai đoạn từ 2018 – 2020, bằng nhiều nguồn vốn, huyện triển khai 7 dự án, hạng mục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn; tham mưu lập hồ sơ khoa học Khu di tích lịch sử Chi Lăng trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2019; cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ 12 điểm di tích trong Khu di tích lịch sử Chi Lăng… Riêng trong năm 2019, công trình đền thờ Chi Lăng (nằm trong Khu di tích Chi Lăng) đã được khởi công xây dựng. Từ năm 2018, trên địa bàn huyện đã xây dựng và bước đầu đưa vào khai thác 2 tuyến du lịch gắn với các điểm di tích gồm: tuyến tham quan di tích lịch sử và sinh thái, gồm các điểm: nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng – Lũy Ải – Đền Quỷ Môn – Ải Chi Lăng – Núi Mặt Quỷ  – khu vực trồng các sản phẩm nông nghiệp an toàn; tuyến tham quan các điểm: di tích tín ngưỡng gồm các điểm Đền Chầu Năm – Nhà trưng bày chiến thắng – Đền Quỷ Môn – Đền Chầu Bát – Miếu Cô Chín – Đền Chầu Mười. Việc quan tâm tu bổ, phục hồi di tích, hình thành tuyến du lịch giúp phát huy giá trị di tích, thu hút đông đảo khách tham quan. Năm 2019, toàn huyện thu hút trên 100.000 lượt khách (trong đó trên 3.500 lượt khách quốc tế) tới tham quan, tăng từ 20.000 đến 35.000 lượt khách so với các năm trước.

Ông Nguyễn Mạnh Tấn, du khách đến từ huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho biết: Giữa tháng 6/2020, tôi đến tham quan lại các di tích ở huyện Chi Lăng, tôi thấy có sự đổi thay rõ nét so với trước. Ngoài các hiện vật, tài liệu về lịch sử, nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng còn bố trí các bức ảnh về thành tựu, sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Một số điểm thăm quan như: Ải Chi Lăng, Núi Mặt Quỷ đã được tôn tạo, bảo vệ, giữ được cảnh quan độc đáo, thể hiện được giá trị lịch sử của di tích.

Ông Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về bảo tồn, phát huy giá trị di tích; tiếp tục bảo tồn và phát huy hơn nữa vai trò của Khu di tích lịch sử Chi Lăng gắn  với giáo dục truyền thống, nghiên cứu học tập với phát triển du lịch của huyện.

Theo Quyết định 73/QĐ-UBND ngày 10/1/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh, huyện Chi Lăng có 25 điểm, khu di tích gồm: 1 khu di tích lịch sử xếp hạng Quốc gia đặc biệt, 2 di tích xếp hạng Quốc gia, 5 di tích xếp hạng cấp tỉnh và 17 di tích chưa xếp hạng.

 

ĐỖ HOẠT