Thứ ba,  19/10/2021

Triển khai nhiệm vụ phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước

LSO-Sáng nay (1/7), tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, năm 2020 tổ chức họp triển khai nhiệm vụ.


Đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh, Trưởng Tiểu ban
Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V
phát biểu tại cuộc họp

Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V có nhiệm vụ: xây dựng phóng sự tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; các tin, bài, phóng sự tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, các hoạt động hướng tới đại hội, phát hành số báo đặc biệt; thiết kế maket, trang trí khánh tiết; tổ chức trưng bày triển lãm ảnh, tư liệu về phong trào thi đua yêu nước và thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xuất bản cuốn “Gương điển hình tiên tiến tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020”; xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật; xây dựng kịch bản và tổ chức giao lưu các điển hình tiên tiến.

Đến thời điểm này, Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch phân công triển khai các nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng hoàn chỉnh đề cương trưng bày hình ảnh các hoạt động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; dự kiến chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng…

Theo dự kiến, phần trưng bày hình ảnh gồm 3 phần chính: ảnh về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua; kết quả thực hiện các phong trào thi đua; giới thiệu thành tựu bằng 12 bảng, biểu số liệu. Chương trình biểu diễn nghệ thuật gồm 6 tiết mục chào mừng đại hội và 15 tiết mục hát, múa giao lưu, tuyên dương các điển hình tiên tiến.

Trong chương trình, lãnh đạo các sở, ngành thành viên đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào một số nội dung như: nội dung tuyên truyền cụ thể; các tiết mục biểu diễn chào mừng và giao lưu, biểu dương điển hình; thời lượng, thời điểm phát sóng phóng sự tuyên truyền; xác định số lượng điển hình tiên tiến để xây dựng kịch bản phù hợp…

Qua cuộc họp, các thành viên đã thống nhất ý kiến về các nội dung liên quan nhằm phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V.

NGỌC HIẾU