Thứ bảy,  31/07/2021

Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch

LSO-Sáng nay (8/7), Tổ Công tác của UBND tỉnh do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2020 tại Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch (VHTTDL).

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở VHTTDL đã triển khai thực hiện nghiêm túc phương châm hành động “Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Trong 6 tháng đầu năm 2020, sở đã hoàn thành 27/32 nhiệm vụ được giao, trong đó có 26 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn (đạt 96,2%).

Tiêu biểu như: tham mưu triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động VHTTDL nhân các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng; chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu thôn, khối phố có nhà văn hoá đạt 99%; xây dựng bộ nhận diện du lịch; trình Hội đồng thẩm định của tỉnh, trình UBND tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2015-2020, trình UBND tỉnh xem xét ban hành kế hoạch tổng kết; ban hành kế hoạch xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030; xây dựng tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về đặt tên đường phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn…

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Tổ công tác và đại diện Sở VHTTDL đã trao đổi, thảo luận, làm rõ một số nội dung: công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy; công tác cải cách hành chính; huy động xã hội hoá; cải tạo, sửa chữa các đơn vị trực thuộc; quy hoạch xây dựng nhà bia Thủy Môn Đình; quản lý tài sản công…


Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị Sở VHTTDL tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: rà soát lại tổng thể công việc chưa hoàn thành, từ đó có kế hoạch phân công cho các phòng, ban, có thời gian, tiến độ cụ thể, rõ ràng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính; giải quyết đúng hạn các hồ sơ về thủ tục hành chính. Cùng đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước của ngành, công tác xây dựng hoạch định chế độ, chính sách; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ văn hóa; hướng dẫn thẩm định các tiêu chí về nông thôn mới và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành hoàn thành công việc được giao theo kế hoạch.

NGỌC HIẾU – TUYẾT MAI