Thứ năm,  13/05/2021

Truyền hình trực tiếp lễ đón bằng di sản UNESCO đối với thực hành Then

Trình diễn Then.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ký, đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức tường thuật trực tiếp Lễ đón nhận bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 12-12-2019, tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 14 của UNESCO diễn ra tại Bogotá, thủ đô nước Cộng hòa Colombia, di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Để tuyên truyền, quảng bá sâu rộng giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” đến đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, đồng thời, công bố Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ di sản của Chính phủ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND các tỉnh có di sản tổ chức Lễ đón nhận bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” vào ngày 25-9 tới tại sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức tường thuật trực tiếp Lễ đón nhận bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái” trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Thời gian, nội dung yêu cầu cụ thể, thời lượng phát sóng do tỉnh Tuyên Quang làm việc trực tiếp và thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo Nhandan