Thứ hai,  28/11/2022

Phản biện dự thảo Quy định về tiêu chí công nhận tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị

– Sáng nay (29/4), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thảo phản biện xã hội Dự thảo Quy định về tiêu chí công nhận tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của UBND tỉnh.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Xây dựng; các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh; các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh và các chuyên gia liên quan; đại diện UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội thảo

Dự thảo Quy định về tiêu chí công nhận tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của UBND tỉnh gồm 4 chương, 12 điều, với nhiều nội dung như: quy định các tiêu chí, phương pháp đánh giá; trình tự, thủ tục xét duyệt công nhận tuyến phố văn minh đô thị; trách nhiệm tổ chức thực hiện và kinh phí thực hiện. Trong đó, tuyến phố văn minh đô thị cần đảm bảo các tiêu chí về: kiến trúc cảnh quan; trật tự đô thị và an toàn giao thông; hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường…


Lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày nội dung dự thảo tại hội nghị

Hội thảo đã nhận được 8 ý kiến phản biện sâu sắc, tâm huyết, cụ thể. Các đại biểu đều khẳng định quy định về tiêu chí công nhận tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh là cần thiết; đồng tình với nội dung dự thảo và tập trung làm rõ tính khoa học, tính khả thi, sự phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.


Đại biểu nêu ý kiến phản biện tại hội nghị

Trong đó, các đại biểu tập trung góp ý vào các nội dung như: bổ sung các căn cứ pháp lý vào dự thảo; làm rõ nội hàm về tuyến phố văn minh đô thị; phân định rõ chủ thể thực hiện các tiêu chí; loại bỏ một số tiêu chí không phù hợp, đồng thời bổ sung thêm các nhóm tiêu chí, việc tổ chức thực hiện các tiêu chí, đưa nội dung thực hiện tuyến phố văn minh đô thị vào quy ước, hương ước của khu dân cư…

Sau khi nghe ý kiến phản biện của các đại biểu, đại diện Sở Xây dựng đã giải trình, làm rõ một số nội dung mà đại biểu quan tâm.

Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để gửi cơ quan chức năng tiếp thu nhằm hoàn chỉnh dự thảo để trình UBND tỉnh xem xét.

NGỌC HIẾU – HOÀNG HUẤN