Thứ bảy,  31/07/2021

Phát động sáng tác VHNT ‘Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Quảng Bình’

Cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Quảng Bình” đang được Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình phát động nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021).

Theo Ban Tổ chức, cuộc vận động nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc vận động cũng là dịp tiếp tục lan tỏa tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đại tướng đối với nhân dân Quảng Bình, đồng thời thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của nhân dân Quảng Bình nói chung, văn nghệ sĩ Quảng Bình nói riêng dành cho Đại tướng.

Thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Quảng Bình”, tích cực góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, khích lệ nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương Quảng Bình.

Các tác phẩm của tập thể, cá nhân tham gia cuộc vận động sẽ được tuyển chọn, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Quảng Bình.

Đối tượng tham gia: Toàn thể hội viên Hội Văn học Nghệ thuật, các tác giả trong và ngoài tỉnh Quảng Bình.

Thời gian sáng tác: Bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 12/2021.

Nơi nhận: Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình, Tạp chí Nhật Lệ, Bản tin Văn hóa để lựa chọn đăng tải.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức tổng kết cuộc vận động vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2021.

Theo Baochinhphu