Thứ năm,  09/12/2021

Gần 500 đại biểu được tập huấn kỹ năng phát ngôn, trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí


Lãnh đạo Cục Báo chí (Bộ TT&TT) thông tin về các chuyên đề

– Ngày 25/11, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng phát ngôn, trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí.

Tham dự hội nghị có gần 500 đại biểu là người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố, xã, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Cục Báo chí (Bộ TT&TT) thông tin về các chuyên đề: hoạt động phát ngôn, trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí; giải quyết những tình huống báo chí tại địa phương; chính sách về báo chí; công tác quản lý nhà nước về báo chí đối với địa phương, cơ sở; kỹ năng giao tiếp với báo chí, các quy định về phát ngôn với báo chí…

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, người phát ngôn các sở, ban, ngành, xã, huyện nâng cao kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên các cơ quan báo chí thực hiện quyền, trách nhiệm trong việc tiệp cận thông tin, định hướng dư luận; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân.

HOÀNG VƯƠNG