Thứ năm,  11/08/2022

Lấy ý kiến về việc đặt, bãi bỏ tên một số đường, phố tại thị trấn Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội thảo

– Chiều 18/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội thảo phản biện xã hội nhằm thu thập ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên, bãi bỏ tên một số đường, phố tại thị trấn Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh, các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc.

Theo tờ trình dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc đặt tên, bãi bỏ tên một số đường, phố tại thị trấn Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, sẽ bãi bỏ 1 tên đường và đặt tên cho 31 tuyến phố, kéo dài 1 tuyến đường đã có tên ở hai địa bàn. Trong đó, thị trấn Cao Lộc bãi bỏ tên đường Lục Giàng tại khối 6, đặt tên cho 14 tuyến phố; thành phố Lạng Sơn đặt tên cho 17 tuyến phố ở phường Hoàng Văn Thụ và xã Mai Pha.

Buổi hội thảo đã nhận được 11 ý kiến trình bày trực tiếp và gửi đến bằng văn bản. Trong đó, các ý kiến cơ bản đồng tình về mục đích, sự cần thiết của việc đặt tên cho các tuyến phố ở thị trấn Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. Bởi 2 địa bàn này đang tiếp tục được đầu tư xây dựng và hình thành các tuyến phố mới, các khu đô thị, tái định cư; một số tuyến đường được mở rộng, kéo dài hoặc bị chia cắt, trở thành đường cụt và không còn tồn tại.

Các ý kiến còn tập trung góp ý vào một số nội dung như: tính hợp lý,  khoa học và  khả thi, đúng đắn, việc đặt tên phố phải gắn với lịch sử, văn hóa của tỉnh Lạng Sơn. Qua đó, góp phần làm tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, củng cố tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh (cơ quan tham mưu xây dựng dự thảo) đã giải trình làm rõ các nội dung mà đại biểu quan tâm, đồng thời tiếp thu các ý kiến để nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo nghị quyết.


Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tiếp thu các ý kiến tại hội thảo

Sau hội thảo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi cơ quan chức năng tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo để trình cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian tới.

HOÀNG HUẤN