86 năm cuộc đời, trải qua gần 70 năm cống hiến cho Đảng, cho cách mạng, cuộc đời của đồng chí Võ Văn Kiệt gắn liền với những chặng đường đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ, song rất đỗi hào hùng, vẻ vang của Đảng, đất nước và dân tộc ta. Dù đảm nhiệm vị trí nào, giữ cương vị công tác nào, đồng chí Võ Văn Kiệt luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập nhiều công lớn, để lại những dấu ấn đậm nét về phong cách của một người lãnh đạo luôn hết lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Đặc biệt, ông được đánh giá là một trong những người đi đầu trong công cuộc đổi mới đất nước.

Với tài năng, đức độ của mình, đồng chí Võ Văn Kiệt đã trở thành một tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo. Những thông tin, tư liệu quý về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, phong cách làm việc, lãnh đạo cùng những đóng góp to lớn của ông đã đi vào những trang sách, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lưu giữ qua hàng loạt ấn phẩm giá trị.

Vừa ra mắt bạn đọc trong tháng 11, cuốn sách “Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới” là ấn phẩm có giá trị, trong đó làm nổi bật vai trò, dấu ấn của đồng chí trong giai đoạn mở đường, khởi động và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Các tài liệu lưu trữ được tuyển chọn phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, tư duy nhạy bén của đồng chí nhằm khơi dậy và phát huy tiềm lực, khả năng của các vùng, miền chung sức, đồng lòng tiến hành công cuộc đổi mới thắng lợi. Những quyết sách của đồng chí đều mang tâm huyết vì nước, vì dân, thấm đẫm hơi thở của thực tiễn cuộc sống và thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn của một nhà lãnh đạo chiến lược.

Dấu ấn Võ Văn Kiệt qua từng trang sách
Một số ấn phẩm về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. 

Cuốn sách dày hơn 800 trang, bố cục gồm 3 phần, được sắp xếp theo trình tự thời gian, phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo về con đường xây dựng và phát triển đất nước, những thay đổi có tính bước ngoặt, đột phá, đem lại những thắng lợi lớn đối với cách mạng Việt Nam: Phần I- Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực kinh tế; Phần II- Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực văn hóa – xã hội; Phần III- Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong hoạt động ngoại giao.

Đúng như tên sách, cuốn “Võ Văn Kiệt – Một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước vì dân” đã tái hiện sinh động về cuộc đời, con người, sự nghiệp Võ Văn Kiệt, khẳng định nhân cách, tài năng, phẩm chất và tâm huyết của một nhà lãnh đạo đã để lại nhiều dấu ấn khó phai mờ thông qua một số bài viết của các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, những người cộng sự, văn nghệ sĩ, trí thức đã từng cùng sống và làm việc với Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng nhiều bức ảnh tư liệu quý. Nội dung các bài viết rất phong phú, sắp xếp thành các cụm chủ đề: Cụm bài của các đồng chí lãnh đạo Đảng – Nhà nước; cụm bài về thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; cụm bài khi đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh; cụm bài khi đồng chí làm Thủ tướng Chính phủ; cụm bài về văn hóa, lịch sử dân tộc của trí thức, văn nghệ sĩ; cụm bài của quê hương và gia đình.

Ngoài ra, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật còn xuất bản cuốn sách “Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam” gồm các bài viết tiêu biểu gửi đến Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp tổ chức. “Võ Văn Kiệt – Tiểu sử” là ấn phẩm cung cấp nguồn tư liệu tổng hợp về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản cũng đang nỗ lực hoàn thành để ra mắt bạn đọc trong tháng 12 bộ sách “Võ Văn Kiệt – Trí tuệ và sáng tạo”. Bộ sách gồm 3 tập thuộc thể loại truyện ký danh nhân, của tác giả, nhà văn Lại Hoàng Giang – người đã được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chuyển giao cho nhiều tư liệu quý lúc sinh thời. Nét đặc sắc, mới mẻ, độc đáo trong cách chuyển tải của bộ sách hy vọng sẽ mang đến nhiều xúc cảm tích cực cho bạn đọc.

Bên cạnh các bản sách giấy, độc giả cũng có thể tìm đọc miễn phí bản điện tử các cuốn sách trên trang stbook.vn.