Thứ sáu,  02/12/2022

Xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa các cấp: Vững chuyên môn, mạnh phong trào

– Xác định đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa là nhân tố quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp để đội ngũ này ngày càng vững về chuyên môn, góp phần phát triển mạnh các phong trào văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, ở cấp tỉnh có gần 250 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (trong đó, trình độ đại học trở lên chiếm 71%) hiện đang công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), và 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Cấp huyện, thành phố có 325 công chức, viên chức, lao động (trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 53,9%) làm việc tại phòng văn hóa – thông tin và trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông. Đối với cấp xã, hiện có 395 công chức chức văn hóa – xã hội (VHXH) cấp xã đang làm việc tại 200 UBND xã, phường, thị trấn. Trong đó, số lượng công chức có trình độ đại học trở lên chiếm 70,9%, (tăng hơn 12% so với năm 2019). Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Nội vụ, hằng năm, đội ngũ cán bộ văn hóa nói chung, công chức VHXH nói riêng cơ bản đáp ứng được số lượng và dần đạt chuẩn về chất lượng.

Cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Hữu Lũng trao đổi nghiệp vụ

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết: Những năm qua, ngành VHTT&DL đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa từ tỉnh đến cơ sở có chất lượng tốt, số lượng phù hợp. Trong đó, chú trọng quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo, quản lý; gắn việc tuyển dụng, bố trí đội ngũ cán bộ với nhu cầu sử dụng, phù hợp với biên chế. Đồng thời, ngành cũng chú trọng triển khai các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức VHXH từ tỉnh đến cơ sở…

Theo đó, từ năm 2018 đến nay, Sở VHTT&DL đã thu hút, đào tạo được 5 cán bộ trẻ có trình độ cao học làm việc tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, hằng năm, UBND cấp huyện, xã rà soát cử đi đào tạo những công chức VHXH chưa đạt chuẩn hoặc tuyên truyền, khuyến khích công chức tự học các khóa nâng cao trình độ chuyên môn (cao đẳng, đại học, sau đại học) theo hình thức vừa học vừa làm, học từ xa. Ông Chu Thanh Hữu, Trưởng Phòng Nội Vụ huyện Văn Lãng cho biết: Những năm qua, đội ngũ công chức VHXH cấp xã ở huyện được bố trí, kiện toàn đảm bảo về số lượng và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, toàn huyện có 30 công chức VHXH, trong đó có 26 người trình độ đại học, 4 người trình độ cao đẳng, 100% công chức VHXH đạt chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin. Hằng năm, phòng thường phối hợp tổ chức từ 2 đến 5 lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức VHXH; tiến hành đánh giá chất lượng và thực trạng hoạt động văn hóa cơ sở.

Bên cạnh đó, ngành VHTT&DL luôn chú trọng  công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn và trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ văn hóa. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, các cấp, ngành đã phối hợp tổ chức cho gần 12.000 lượt cán bộ văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, tham gia các lớp, các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý văn hóa, công nghệ thông tin… Riêng ngành VHTT&DL đã tổ chức được 16 lớp tập huấn lồng ghép về công tác chuyên môn cho đội ngũ công chức VHXH cấp xã, huyện. Ngoài ra, ngành VHTT&DL cũng thường xuyên phát động các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, di sản nhân các sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ văn hóa.

Anh Nguyễn Trung Dũng, chuyên viên Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Hữu Lũng cho biết: Nhờ không ngừng nỗ lực học tập trau dồi kiến thức, cũng như được quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và công tác chuyên môn, từ năm 2016 đến nay, tôi đã tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn công tác duy trì và nhân rộng được 15 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại 15 xã, thị trấn trong huyện và xây dựng được 75 CLB Gia đình phát triển bền vững. Việc triển khai các mô hình đã làm thay đổi nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

Đáng chú ý, hằng năm, ngành VHTT&DL thường xuyên thực hiện biểu dương những cá nhân xuất sắc; tổ chức các cuộc giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Qua đó đã khích lệ các tập thể, cá nhân không ngừng thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Cụ thể như, giai đoạn 2019 – 2021, Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện Bắc Sơn, Tràng Định, Chi Lăng đều được nhận cờ dẫn đầu các phong trào thi đua của Bộ VHTT&DL; tiêu biểu, năm 2020 – 2021; toàn ngành đã có 20 tập thể và 10 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ VHTT&DL.

Thông qua những việc làm thiết thực của các cấp, ngành đã giúp cán bộ văn hóa không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Qua đó, góp phần đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao toàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Cụ thể, năm 2021, toàn tỉnh có 164.210/204.515 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 80,3%), tăng hơn 5% so với năm 2018; có 1.398/1.705 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa (chiếm tỷ lệ 82%), tăng 29% so với năm 2018. Đặc biệt, hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập được 850 CLB, tổ, đội văn hóa, văn nghệ thể thao quần chúng, (tăng gần 200 CLB so với năm 2018).

TUYẾT MAI