Thứ tư,  07/06/2023

Hai nhà xuất bản của Việt Nam và Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác

Sáng 23/5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Nhà xuất bản Nhân dân, Trung Quốc tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 và Hợp đồng bản quyền cuốn sách Tập Cận Bình kể chuyện (tập 2).

Quang cảnh Lễ ký kết.
Quang cảnh Lễ ký kết.

Dự Lễ ký kết, về phía Trung Quốc, có đồng chí Trương Kiến Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; lãnh đạo Nhà xuất bản Nhân dân.

Về phía Việt Nam có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện một số ban, bộ, cơ quan Trung ương.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Nhân dân, Trung Quốc nhiều năm qua đã xây dựng, duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác biên tập, xuất bản, phát hành sách, đóng góp tích cực trong việc trao đổi về xây dựng và quản lý đất nước giữa hai Đảng cũng như giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Giai đoạn 2023-2028, hai nhà xuất bản thống nhất hợp tác một số nội dung quan trọng, như: Xây dựng cơ chế giao lưu, tư vấn xuất bản, định kỳ cung cấp, giới thiệu những thông tin cần thiết liên quan đến ấn phẩm; giới thiệu những đầu sách trọng tâm, trọng điểm, tiêu biểu của mỗi bên, trọng tâm là giao lưu xuất bản.

Hình thành diễn đàn giao lưu xuất bản Việt Nam-Trung Quốc. Thiết lập cơ chế dịch vụ đại diện bản quyền. Xây dựng cơ chế ủy thác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chuyên môn.

Cử cán bộ, nhân viên sang thăm, khảo sát và nghiên cứu, học hỏi nghiệp vụ lẫn nhau, mở rộng quy mô và phạm vi giao lưu về con người, chuẩn bị nhân tài phục vụ sự giao lưu và hợp tác văn hóa giữa hai Đảng, hai nước.

Hình thành cơ chế dịch vụ cùng có lợi. Tiếp tục thực trao đổi đoàn; phối hợp, hỗ trợ nhau khi thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Chính phủ hai nước giao.

Theo nhandan.vn