Thứ ba,  09/08/2022

Tổ chức “Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018”

Cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018” sẽ diễn ra từ 15/01/2018 – 22/4/2018.
Hình ảnh tại cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam 2016”. Ảnh: thanhnien.vn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Giấy phép số 4086/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018”.

Theo đó, Bộ cho phép Công ty Cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018” từ 15/01/2018 – 22/4/2018.

Vòng thi Sơ tuyển, khu vực phía Bắc tại Hà Nội từ 20/01/2018 đến hết ngày 22/01/2018; khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23/01/2018 đến hết ngày 25/01/2018; khu vực Bắc Mỹ tại Hoa Kỳ từ ngày 16/01/2018 đến ngày 28/01/2018; khu vực Đông Âu tại Ba Lan từ 25/01/2018 đến ngày 29/01/2018.

Vòng thi Bán kết tổ chức tại tỉnh Kiên Giang từ ngày 01/04/2018 đến ngày 05/4/2018. Vòng thi Chung kết tổ chức tại Kiên Giang từ ngày 18/4/2018 đến ngày 22/4/2018. Dự kiến đêm chung kết sẽ diễn ra ngày 21/4/2018.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Công ty Cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam tổ chức cuộc thi theo đúng nội dung Giấy phép, các quy định tại Nghị định có liên quan, Đề án tổ chức cuộc thi đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quy định pháp luật.

Việc thay đổi các nội dung trong Đề án Tổ chức cuộc thi, đơn vị tổ chức báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ về kết quả sau mỗi vòng thi hoặc đột xuất về công tác tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018”.

Theo baochinhphu