Thứ sáu,  01/12/2023
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn:

Gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Thực hiện: Trí Dũng - Hoàng Cường