Thứ ba,  28/11/2023
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Mai Pha

Nhanh chóng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để hoàn thành những tiêu chí chưa đạt


Thực hiện: Trí Dũng - Hoàng Cường