Thứ bảy,  09/12/2023
Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo 138 tỉnh:

Bàn giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới


Thực hiện: Trí Dũng - Hoàng Cường