Thứ sáu,  01/12/2023
Lạng Sơn:

Giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ( vòng 1)


Thực hiện: Trí Dũng - Hoàng Cường