Thứ hai,  04/12/2023

Phát động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và các hoạt động kỷ niêm 70 năm ngày Thương binh – liệt sĩ