Thứ ba,  19/10/2021
Giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động
Giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động
Bên cạnh các chính sách có tính chất bao phủ, lâu dài, Bộ LĐTB&XH đang xây dựng các phương án rất cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp cân đối nguồn lao động, phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Bộ cũng đã tính đến phương án huy động lực lượng lao động từ các trường...
Dấu ấn thanh niên trên những tuyến đường tự quản
Dấu ấn thanh niên trên những tuyến đường tự quản
- Những tuyến đường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được tổ chức Đoàn Thanh niên nhận tự quản và triển khai các hoạt động ý nghĩa như: vệ sinh môi trường, trồng hoa tạo cảnh quan, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng... đã góp phần xây dựng các khu dân cư...