Thứ tư,  20/10/2021

Ký kết thỏa thuận “Thư viện thân thiện trường tiểu học”

LSO-Hôm nay (22/5), Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn phối hợp với tổ chức Room to Read Việt Nam triển khai chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học” giai đoạn 2018 – 2020 cho 20 trường dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Các đơn vị trường học ký kết thỏa thuận hợp tác với đại diện
tổ chức Room to Read Việt Nam

Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học” do tổ chức Room to Read Việt Nam tài trợ nhằm thiết lập và đưa vào hoạt động 20 thư viện thân thiện trường tiểu học tại các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến 2020 với tổng trị giá 2 tỷ đồng. Mô hình thư viện thân thiện là phương pháp đưa sách đến gần hơn với trẻ em, tạo môi trường thân thiện, thu hút cán bộ, giáo viên, học sinh đến đọc sách, báo, tài liệu… từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại các nhà trường.

Tại lễ ký thỏa thuận, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường tiểu học cam kết thực hiện đúng các nội dung thỏa thuận giữa nhà trường và tổ chức Room to Read; duy trì hiệu quả hoạt động thư viện; sử dụng và bảo quản tốt trang thiết bị, vật phẩm giáo dục theo quy định; tuyên truyền tới cộng đồng tổ chức tốt các hoạt động khuyến đọc cho học sinh, góp phần hình thành thói quen đọc sách và văn hóa đọc cho học sinh.

HOÀNG TÙNG