Thứ ba,  31/01/2023

Công đoàn Lạng Sơn chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

LSO- Với mục tiêu: “Hướng hoạt động về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”, trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt được những kết quả tích cực.

Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn chú trọng triển khai thực hiện tốt các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đội ngũ đoàn viên, người lao động đã có nhiều chuyển biến cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Đến hết năm 2017, tổng số đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị có tổ chức công đoàn là 48.685 người. Trong đó: trực thuộc LĐLĐ tỉnh 44.954 người, trực thuộc công đoàn ngành trung ương đóng trên địa bàn là 3.731 người.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, LĐLĐ tỉnh chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua các hoạt động: định kỳ hằng năm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiện toàn ban thanh tra nhân dân; thành lập hội đồng hòa giải lao động; xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tham gia xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng. Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức đối thoại, thương lượng, có 72,2% công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản đem lại quyền lợi tốt hơn cho người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn ký kết quy chế phối hợp.   Ảnh: NGỌC HIẾU

Hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động có nhiều đổi mới, tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, gắn kết tổ chức công đoàn với người lao động. Từ năm 2016, chương trình “Tết sum vầy” được định kỳ triển khai hằng năm nhân dịp Tết Nguyên đán. Từ chương trình này, 3 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức tặng quà tết cho hơn 26.700 lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền hỗ trợ trên 14,5 tỷ đồng.

Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, từ năm 2017 chương trình phúc lợi đoàn viên được triển khai rộng rãi trong các cấp công đoàn. Riêng LĐLĐ tỉnh, đã ký hợp tác phúc lợi đoàn viên với 5 doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ thiết yếu với giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn từ 5 – 20%, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

“Tháng Công nhân” hằng năm là thời gian cao điểm để các cấp công đoàn tập trung mọi nguồn lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Hoạt động “Tháng Công nhân” được tổ chức với quy mô ngày càng lớn, đa dạng và thiết thực hơn với đoàn viên, người lao động. Từ năm 2013 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng những công nhân lao động trực tiếp tiêu biểu xuất sắc trong lao động, công tác; tổ chức gặp mặt chủ tịch, cán bộ nữ công, công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp; thăm hỏi tặng quà cho 48.882 lượt đoàn viên, người lao động  có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động với số tiền trên 16.913 triệu đồng…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.    Ảnh: NGỌC HIẾU

Phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động; tổ chức  tọa đàm, thăm hỏi nạn nhân, gia đình bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác an toàn vệ sinh lao động; tổ chức 96 lớp tập huấn, huấn luyện cho trên 5.000 lượt người là công nhân lao động, cán bộ công đoàn, cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động; trên 7.200 lượt người được khám sức khỏe định kỳ… Riêng LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra 87 doanh nghiệp về an toàn vệ sinh lao động.

Được đảm bảo các quyền lợi chính đáng, nâng cao đời sống, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình, trong 5 năm qua có 15.500 lượt tập thể, cá nhân đăng ký phấn đấu và đạt các danh hiệu thi đua, trong đó trên 8.700 lượt đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp; 12.990 đề tài nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, giải pháp công tác được công nhận với giá trị làm lợi về kinh tế hàng chục tỷ đồng; 14 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; 3.038 lượt tập thể, 13.217 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng….

Để Công đoàn tỉnh thực sự là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, là cầu nối giữa CNVCLĐ với Đảng, chính quyền và người sử dụng lao động, đủ sức thu hút đoàn viên và người lao động tự nguyện sinh hoạt trong tổ chức, nhiệm kỳ 2018- 2023 Công đoàn tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động với chủ đề xuyên suốt của nhiệm kỳ là: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững”. Trong đó xác định bốn giải pháp đột phá, đồng thời là nhiệm vụ cốt lõi, xuyên suốt của tổ chức công đoàn, đó là:

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các công đoàn cơ sở lấy việc củng cố tổ công đoàn và công đoàn bộ phận là trọng tâm để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, hằng năm phấn đấu 90% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt; 85% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước xếp loại vững mạnh; 60% trở lên công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước xếp loại vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên với nhiều mô hình hoạt động mới nhằm đem lại “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho đoàn viên.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ chuyên môn cao; có kỹ năng hoạt động chuyên nghiệp, chuyên sâu; có tâm huyết, trách nhiệm vì lợi ích của đoàn viên; có bản lĩnh chính trị vững vàng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong mọi hoàn cảnh.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thu đúng, thu đủ tài chính công đoàn, tăng nguồn lực về tài chính để tổ chức công đoàn đủ sức và chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên.

Lô Tiến Sơn (Chủ tịch LĐLĐ tỉnh)