Thứ ba,  29/11/2022

Hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc

LSO- Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc là mong ước của mọi gia đình. Gia đình hạnh phúc sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển của xã hội. Đó cũng là trách nhiệm của các sở, ban ngành, các tổ chức xã hội và trách nhiệm của mỗi công dân.

Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển của xã hội. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Để thực hiện tốt công tác này trên địa bàn tỉnh, ban chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình các cấp, ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm xây dựng kế hoạch, tuyên truyền các nội dung về công tác gia đình. Trong năm 2017, BCĐ cấp tỉnh đã in, cấp phát hơn 2.000 cuốn sổ ghi chép, 1.500 cuốn tài liệu hướng dẫn về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới đến 226 xã, phường và thị trấn; triển khai trên 1.000 cuộc truyền thông dưới nhiều hình thức, thu hút hàng trăm nghìn lượt người dân tham dự.

Thi đấu môn cầu lông, nội dung mẹ – con tại giải cầu lông gia đình năm 2018

Một trong những nội dung trọng tâm của công tác gia đình là phát động chiến dịch truyền thông phòng chống bạo lực gia đình và hưởng ứng “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, 11/11 huyện, thành phố đã cụ thể hóa bằng nội dung thiết thực như: tổ chức hội thi nấu ăn, tổ chức tọa đàm,  tìm hiểu kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức diễn đàn “Phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em”; triển khai “Ngày pháp luật”; tuyên truyền về mô hình gia đình nhiều thế hệ chung sống hòa bình; đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3… Một số huyện đã bố trí ngân sách tổ chức hội thi “Tìm hiểu về kiến thức xây dựng gia đình” như: thành phố Lạng Sơn; các huyện: Chi Lăng, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định…

Trên địa bàn tỉnh, nhiều mô hình gia đình hạnh phúc, gia đình truyền thống nhiều thế hệ sống chung vẫn được duy trì. Hiện nay, mô hình gia đình có hai thế hệ sống chung một nhà chiếm trên 60%; mô hình gia đình có ba thế hệ trở lên chiếm 30%; trong số đó, tỷ lệ mô hình gia đình nhiều thế hệ ở địa bàn nông thôn cao hơn thành thị từ 7 – 8 lần.

Mặc dù công tác truyền thông về xây dựng gia đình hạnh phúc bình đẳng giới được quan tâm, nhưng những mâu thuẫn, bạo lực gia đình dẫn đến các vụ ly hôn vẫn diễn ra, phổ biến ở cả địa bàn nông thôn và thành thị. Năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 664 vụ bạo lực gia đình; trong đó, số vụ bạo lực yêu cầu các cơ quan chức năng thụ lý hòa giải và xử lý ly hôn chiếm khoảng 42%. Trong 6 tháng đầu năm 2018, số vụ bạo lực cần đến tổ chức hòa giải là trên 130 vụ.

Các đoàn tham dự giải cầu lông gia đình năm 2018

Nhằm tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày gia đình Việt Nam năm 2018, BCĐ công tác gia đình tỉnh chỉ đạo tập trung vào 3 chủ đề trọng tâm của năm đó là: “Gia đình – nguồn lực và trách nhiệm trong phòng chống bạo lực gia đình”; “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ trong thế giới công nghệ số”; “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Hưởng ứng các chủ đề trên, trong tháng 6/2018, 11/11 huyện, thành phố đã tổ chức hàng trăm lớp thể thao hè, thu hút hàng nghìn học sinh tham gia. Riêng tại địa bàn thành phố Lạng Sơn, Phòng Văn hóa – Thể thao đã xây dựng 15 nội dung hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn; định hướng các phường, xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tọa đàm hưởng ứng ngày gia đình.

Ông Vi Anh Thắng, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: Trong năm qua, công tác gia đình nhận được sự phối kết hợp của các cấp, các ngành liên quan, nội dung hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả tốt, góp phần nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, phấn đấu xây dựng gia đình theo tiêu chí: sinh ít con, no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.

Phan Cầu