Thứ ba,  29/11/2022

TPHCM tăng phí bảo vệ môi trường từ 1/7

UBND TPHCM sẽ tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ ngày 1/7. Cách tính phí cũng có sự thay đổi theo hướng: Nồng độ ô nhiễm trong nước thải càng cao thì chủ cơ sở phải đóng phí càng nhiều.

TPHCM tăng phí bảo vệ môi trường từ 1/7

Về cách tính chung, các cơ sở sản xuất, chế biến có tổng lượng nước thải dưới 5 m3/ngày đêm thì thu mức phí cố định là 1,5 triệu đồng/năm. Trường hợp tổng lượng nước thải từ 5 m3/ngày đêm trở lên sẽ áp dụng thêm hệ số K về lưu lượng nước thải (K= lưu lượng xả thải: 5).

Ông Trần Nguyên Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT TPHCM) cho Báo SGGP biết, Sở đã có thông báo cụ thể đến các cơ sở, doanh nghiệp về việc điều chỉnh mức phí từ đầu tháng 7 tới.

Mặc dù lần này cách tính phí có thay đổi, đồng thời bổ sung thêm đối tượng đóng phí là các cơ sở xử lý chất thải rắn, nhưng do từ nhiều năm qua, Thành phố đã thu phí nước thải công nghiệp, nên sự điều chỉnh lần này cũng không quá khó khăn trong quá trình thực hiện.

TPHCM đang thu phí bảo vệ môi trường đối với gần 2.800 cơ sở sản xuất (thuộc 16 nhóm). Năm 2017, Thành phố thu được 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, các cơ xử lý chất thải rắn, đặc biệt là nhà máy xử lý rác (xả hơn 7.880 m3/ngày đêm) có phát sinh nước thải lại không đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Việc các cơ sở này hàng ngày phát sinh lượng nước thải lớn, có khả năng gây ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng không nộp phí, là chưa công bằng. Đây là lý do chính của việc bổ sung cơ sở xử lý chất thải rắn vào diện thu phí.

Theo Sở TN&MT TPHCM, các đối tượng phát sinh là nhà máy xử lý rác phải đóng phí (trước đây chưa đóng), nên việc áp dựng chính sách thu phí sẽ ít nhiều tác động đến đời sống xã hội, có thể làm tăng mức phí các dịch vụ liên quan đến xử lý rác. Điều này có thể tác động trực tiếp đến người dân. Tuy nhiên, việc thu phí này sẽ tác động đến nhận thức về bảo vệ môi trường, khuyến khích tiết kiệm nước, đầu tư hệ thống xử lý nước thải giảm thiểu ô nhiễm thải ra môi trường và tạo sự công bằng giữa các đối tượng nộp phí

Việc áp dụng chính sách thu phí nêu trên là thực hiện theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Theo Nghị quyết 54, Thành phố được quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa có trong danh mục ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; được tăng mức thu phí, lệ phí vượt khung.

UBND TPHCM khẳng định, việc tăng phí hay đặt ra phí, lệ phí mới, quan điểm của Thành phố là không đặt nặng vấn đề thu, mà là áp dụng chính sách để quản lý, điều tiết xã hội.

Chẳng hạn, phí bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo doanh nghiệp nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc xả thải, gây ô nhiễm môi trường. Tăng phí đậu xe dưới lòng đường là do Thành phố không khuyến khích đậu xe ở lòng đường. Đồng thời, việc thu phí còn đảm bảo thu minh bạch, thu phí ở lĩnh vực nào thì phục vụ lại lĩnh vực đó…

Theo baochinhphu