Thứ ba,  16/08/2022

Cả nước có hơn 19.000 người được cấp thẻ nhà báo

Đến nay, tổng số thẻ nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã cấp là 19.166 thẻ. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp mới 1.032 thẻ.

Ảnh: VGP/Hiền Mình

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ TT&TT tổ chức ngày 9/7.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, hiện cả nước có 857 cơ quan báo, tạp chí in, trong đó, cơ quan báo in có 86 cơ quan Trung ương, 107 cơ quan địa phương. Tạp chí in có 350 đơn vị Trung ương, 134 đơn vị địa phương. Báo điện tử và tạp chí điện tử  có 159 đơn vị.

Cả nước hiện tại cũng có 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương.

Số lượng thẻ nhà báo đã cấp mới trong 6 tháng đầu năm là 1.066, trong đó cấp mới 1.032 thẻ, cấp lại 34 thẻ. Đến nay, tổng số thẻ nhà báo đã cấp là 19.166 thẻ.

Số trang thông tin điện tử tổng hợp Bộ đã cấp phép đến hết tháng 6/2018 là 1.510. Số mạng xã hội trong nước được cấp phép là 228.

Đối với các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh, trong lĩnh vực viễn thông, intrernet, đến nay có 75 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và 71 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet đang hoạt động. Kết quả doanh thu lĩnh vực viễn thông ước tính 6 tháng đầu năm là 181.948 tỷ đồng, bằng 49,1% so với kế hoạch, tăng khoảng 4,8% so với cùng kỳ năm 2017, tổng nộp ngân sách ước tính là 23.531 tỷ đồng, bằng 51,3% so với kế hoạch.

Số thuê bao di động phát sinh lưu lượng tính đến thời điểm hiện nay gần 124 triệu thuê bao, trong đó thuê bao 3G, 4G tăng hơn 29%.

Về công nghệ thông tin (CNTT), 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu phát sinh lĩnh vực này ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, ước tăng hơn 16% so với cùng kỳ 2017, trong đó doanh thu phần cứng ước đạt 912.800 tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt 20.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu CNTT ước đạt 918.384 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ 2017, trong đó phần cứng 884.184 tỷ đồng, phần mềm 34.200 tỷ đồng, nhập khẩu phần cứng ước thực hiện 576.480 tỷ đồng.

Doanh thu lĩnh vực xuất bản in và phát hành ước đạt 32.290 tỷ đồng, nộp ngân sách ước 734 tỷ đồng; dịch vụ truyền hình trả tiền doanh thu ước đạt 3.570 tỷ đồng; lĩnh vực bưu chính ước đạt 8.100 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 850 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ TT&TT cũng cho biết, trong thời gian qua Bộ đã tích cực làm việc với Facebook và Google.

Facebook sẽ xây dựng một kênh riêng để giải quyết đề nghị của Bộ TT&TT trong việc ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên mạng xã hội một cách hiệu quả, tốt hơn.

Google cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hợp tác trong vấn đề an toàn, an ninh thông tin.

Bộ TT&TT đã nghiên cứu giải pháp xây dựng và công bố các kênh có nội dung tốt và các kênh có nội dung xấu, độc trên Youtube, đồng thời tiếp tục xử lý nội dung thông tin vi phạm trên 2 mạng xã hội Facebook và Youtube.

Theo baochinhphu