Thứ bảy,  13/08/2022
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ:

Tăng cường nắm bắt tình hình để định hướng tuyên truyền

LSO-Sáng nay (16/7), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị lần thứ mười, khoá XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 nhằm sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã lựa chọn 7 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Qua đó, công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai đồng bộ. Công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng được tổ chức bài bản và có chất lượng. Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ và các tổ chức thành viên được triển khai đồng bộ, có chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Trong 6 tháng đầu năm, nhân dân hiến trên 213.000 m² đất, góp hơn 72.000 ngày công để làm các công trình nông thôn mới; ủng hộ hàng tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, khắc phục thiên tai và cứu trợ đột xuất…


Các đại biểu biểu quyết kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII,
nhiệm kỳ 2014 – 2019

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về nhiều nội dung để thực hiện tốt các mặt công tác trong thời gian tới; trong đó, tập trung vào việc tổ chức giám sát, phản biện xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác đối thoại với nhân dân, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh tăng cường hơn nữa sự phối, kết hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong việc nắm bắt tình hình trong tỉnh, trong nước, nhất là các vấn đề liên quan, tác động đến lợi ích, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để định hướng tuyên truyền, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình nhân đạo, từ thiện, các chế độ, chính sách cho nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; quan tâm, chủ động, tích cực chuẩn bị các nội dung để đại hội MTTQ các cấp diễn ra theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu đề ra…

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hiệp thương kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

HOÀNG HUẤN