Thứ ba,  09/08/2022

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra các di tích ở huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn

LSO-Hôm nay (18/7), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hoạt động các di tích: nhà bia Thủy Môn Đình, đền Mẫu Đồng Đăng (thuộc địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc); khu di tích danh thắng Nhất- Nhị -Tam Thanh, thành Nhà Mạc và đền Tả Phủ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (TPLS). Cùng tham dự cuộc kiểm tra có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.


Đoàn công tác kiểm tra tại thành Nhà Mạc

Qua kiểm tra thực địa các di tích và nghe đại diện UBND huyện Cao Lộc, UBND TPLS, các sở, ngành và Ban Quản lý (BQL) các di tích báo cáo về tình hình hoạt động và công tác quản lý tổ chức lễ hội; đồng chí Phó Chủ tịch đánh giá cao UBND đã các cấp quan tâm chỉ đạo kiện toàn BQL di tích trên địa bàn. Đồng chí chỉ đạo: Các huyện, thành phố cần quan tâm quản lý quy hoạch, mở rộng quy hoạch; chống lấn chiếm đất di tích; các cơ quan chức năng cần lập hồ sơ cắm mốc quy hoạch và cấp giấy chứng nhận đất di tích. Một số công trình phụ trợ đang chỉnh trang cần sớm hoàn thiện bảo đảm mỹ quan. Các ngành chức năng cần tăng cường đảm bảo an ninh trật tự; bảo đảm an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; bảo đảm vệ sinh môi trường. Chính quyền cùng với BQL các di tích cần tăng cường quản lý các hoạt động tổ chức lễ hội trong khu vực di tích; quản lý chặt chẽ nguồn thu công đức, các khoản chi cần coi trọng đến chi cho các công trình phúc lợi công cộng…

Riêng đối với di tích nhà bia Thủy Môn Đình, ngành chức năng cần có kế hoạch đưa 2 tảng đá chân cột nhà bia về Bảo tàng tỉnh lưu giữ; tiếp tục mở rộng quy hoạch di tích này từ 3 ha lên 10 ha để trở thành điểm sinh hoạt văn hóa thu hút khách du lịch; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, chống xâm lấn đất di tích. Đối với đền Mẫu Đồng Đăng, các cấp chính quyền và các BQL cần tiếp tục đầu tư tôn tạo. BQL không để các hộ dân kinh doanh trong khuôn viên nhà đền (khu vực I); bố trí người hướng dẫn khách hành lễ, nơi công đức một cách khoa học; đặc biệt là các giá hầu diễn ra trong mùa lễ hội. Đối với các di tích trên địa bàn TPLS, cần hoàn thiện Đề án nâng cấp Lễ hội đền Kỳ Cùng – Tả Phủ (di tích quốc gia) thành lễ hội cấp tỉnh… Ngành chức năng cần xây dựng kế hoạch tập huấn công tác quản lý, tổ chức hoạt động các BQL di tích.

PHAN CẦU