Thứ sáu,  12/08/2022

Phát động ủng hộ xây dựng công trình trên quần đảo Trường Sa và các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (19/7), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ phát động ủng hộ xây dựng công trình “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trường Sa và xây dựng, sửa chữa, nâng cấp “Nhà văn hóa” tại các thôn bản kết nghĩa cụm dân cư bản – bản trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh. Dự lễ phát động có đại điện các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm và nhân dân.


Đại diện một số ban ngành, đoàn thể tham gia ủng hộ xây dựng công trình
trên quần đảo Trường Sa và các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn

Lễ phát động góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí tầm quan trọng của biển, đảo, biên giới đất liền của Quốc gia; huy động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ với tinh thần tự nguyện cao nhất góp phần xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trường Sa và xây dựng, sửa chữa, nâng cấp “Nhà văn hóa” tại các thôn bản kết nghĩa cụm dân cư bản – bản trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn. Qua đó, động viên nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và biên giới Tổ quốc.

Thời gian phát động từ ngày 19/7/2018 đến ngày 2/9/2018. Toàn bộ số tiền vận động được, một phần sẽ chuyển để xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trường Sa, số tiền còn lại sẽ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp “Nhà văn hóa” tại các thôn bản kết nghĩa cụm dân cư bản – bản trên địa bàn các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Số tiền vận động ủng hộ được chuyển trực tiếp vào Quỹ “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. Số tài khoản: 3761.0.1062792.91059 hoặc nộp trực tiếp tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 185 triệu đồng tiền mặt và đăng ký ủng hộ của các ban, ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm và nhân dân.

TRIỆU THÀNH