Thứ ba,  21/09/2021

Hơn 539.000 người rời khỏi Quỹ Bảo hiểm xã hội trong tám tháng

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong tám tháng, số người lao động hưởng trợ cấp một lần lên tới 539.527 lượt người, như vậy là hơn một nửa triệu người đã rút khỏi Quỹ bảo hiểm xã hội, quyết định không nhận lương hưu.

Trong tám tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải giải quyết hơn 78.000 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và hơn 6,3 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng giải quyết cho hơn 464.000 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, gần 23.300 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề trong bảy tháng.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổng số tiền chi trả các chế độ, chính sách bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong bảy tháng là 201.973 tỷ đồng.

Cụ thể, trong tám tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi trả chế độ bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách là 29.920 tỷ đồng, chi từ Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 101.822 tỷ đồng, chi từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 5.801 tỷ đồng và chi từ Quỹ bảo hiểm y tế 64.429 tỷ đồng./.

Theo Vietnamplus