Thứ sáu,  23/02/2024

Bảo hiểm Xã hội Chi Lăng: Nỗ lực thực hiện chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội tự nguyện

(LSO) – Tính đến ngày 5/9/2018, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Chi Lăng phát triển được 130 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đạt 56% kế hoạch năm. Để đạt chỉ tiêu giao, BHXH huyện đã và đang đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp.

Năm 2018, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho BHXH huyện Chi Lăng là 232 người, tuy nhiên, đến ngày 5/9/2018, đơn vị mới phát triển được 130 người, đạt 56% kế hoạch giao. Nguyên nhân chủ yếu được đơn vị xác định là do mặt bằng đời sống người dân trên địa bàn chưa cao và chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn chiếm gần 30% nên  dẫn đến số lượng người dân tham gia chưa nhiều. Cụ thể, theo số liệu thống kê của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) – Dân tộc huyện Chi Lăng, hiện toàn huyện có 3.016 hộ nghèo, chiếm 16,8%; 2.179 hộ cận nghèo, chiếm 12,14%. Mặt khác, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí siêu nhỏ nên khó khai thác. Cùng với đó, nhận thức của một bộ phận người dân về BHXH tự nguyện chưa đầy đủ nên họ chưa mặn mà tham gia.

Cán bộ BHXH huyện Chi Lăng tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện với người dân trên địa bàn xã Vân An

Bà Vi Thị Lê Hoa, Giám đốc BHXH huyện Chi Lăng cho biết: Xác định được những nguyên nhân đó, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Trong tháng 8/2018, BHXH huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã mở 2 hội nghị tuyên truyền tại xã Quang Lang và xã Chi Lăng, thu hút 100 người tham gia. Lũy kế từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị đã tổ chức, phối hợp tổ chức được 7 cuộc tuyên truyền, đối thoại về chính sách bảo hiểm nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng. Qua các cuộc đối thoại tuyên truyền, đơn vị đã kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, giúp nhân dân hiểu và nắm rõ hơn về chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), chính sách hỗ trợ ưu đãi của Nhà nước đối với nhân dân, qua đó tuyên truyền vận động nhân dân, lao động tham gia các loại hình bảo hiểm, đặc biệt là khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện.

Việc tích cực tổ chức tuyên truyền, đối thoại đã góp phần khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Ngay những ngày đầu tháng 9, đơn vị đã phát triển được 6 người tham gia BHXH tự nguyện. Bà Phạm Thị Mai Phương, thôn Mỏ Đá, xã Quang Lang cho biết:  Nhờ được các cán bộ BHXH tuyên truyền nên tôi đã nâng cao hiểu biết về chính sách bảo hiểm nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng. Với thực tế điều kiện kinh tế của bản thân, tôi đã tham gia BHXH tự nguyện từ đầu tháng 9/2018.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, bà Vi Thị Lê Hoa, Giám đốc BHXH Chi Lăng cho biết: Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng mạng lưới đại lý thu, đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động để khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho từng đại lý. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, theo kế hoạch từ nay đến cuối năm sẽ phối hợp với các xã tổ chức 10 cuộc tuyên truyền về chính sách BHXH. Cùng với đó, đơn vị chỉ đạo mỗi cán bộ, viên chức, lao động là một tuyên truyền viên trực tiếp đến hộ gia đình ở khu trung tâm huyện, khu đông dân cư các xã, thị trấn trong huyện để tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm. Phấn đấu mỗi cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị vận động được 3 người tham gia BHXH tự nguyện để cuối năm hoàn thành chỉ tiêu BHXH tỉnh giao.

THANH HUYỀN