Thứ hai,  27/06/2022

Bắc Sơn: Sẵn sàng sáp nhập các thôn, bản

(LSO) – Theo lộ trình đến năm 2020, huyện Bắc Sơn phải hoàn thành việc rà soát, sắp xếp để sáp nhập 39 thôn dưới 50 hộ. Đến thời điểm này, huyện đã hoàn tất các bước rà soát, xây dựng kế hoạch sáp nhập.

Huyện Bắc Sơn có 19 xã, thị trấn với 219 thôn, trong đó có 39 thôn quy mô dưới 50 hộ thuộc 13 xã. Thực hiện chủ trương sáp nhập các thôn có quy mô dưới 50 hộ dân giai đoạn 2018 – 2020, UBND huyện xây dựng kế hoạch sáp nhập 39 thôn. Sau khi rà soát, xây dựng đề án, UBND huyện Bắc Sơn đã quyết tâm hoàn tất rà soát, sắp xếp chuẩn bị cho sáp nhập 39/39 thôn.

Ông Lương Tiến Đức, Trưởng phòng Nội vụ huyện Bắc Sơn cho biết: Qua khảo sát, huyện nhận thấy những thôn có ít hộ dân điều kiện văn hóa tương đồng, vị trí địa lý thuận lợi, đủ điều kiện để sáp nhập ngay. Huyện đã triển khai đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn nhằm thu gọn đầu mối quản lý, tinh giản những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, nhằm giảm chi ngân sách nhà nước, tăng nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế – xã hội.

Giao lưu thể thao giữa các thôn của xã Hữu Vĩnh (Bắc Sơn)

Ngay từ đầu năm 2018, UBND huyện đã tổ chức họp để triển khai các nội dung có liên quan đến sáp nhập thôn, khối phố và quán triệt việc sáp nhập thôn, khối phố tới các xã, thị trấn. UBND các xã đã rà soát, đánh giá các điều kiện thuận lợi, khó khăn để xây dựng đề án, tổ chức họp thôn lấy ý kiến nhân dân và thông qua đề án tại kỳ họp HĐND cùng cấp.

Ông Ma Thành Đông, Chủ tịch UBND xã Tân Tri cho biết: Xã có 3 thôn dưới 50 hộ sáp nhập thành 1 thôn mới gồm: Thâm Phè 20 hộ, Yên Mỹ 49 hộ và Bắc Mỏ 47 hộ. Lúc đầu, người dân còn lo lắng việc sáp nhập ảnh hưởng đến đời sống vì mỗi thôn có nếp sinh hoạt riêng. Xã đã tích cực tuyên truyền, trực tiếp đến từng hộ dân trong thôn, giải thích cho người dân hiểu được lợi ích sau khi sáp nhập. Dần dần bà con hiểu và đồng thuận. Kết quả lấy ý kiến cử tri có gần 90% đồng ý sáp nhập.

Trong quá trình triển khai, UBND huyện Bắc Sơn đã ban hành kế hoạch, chỉ thị, đề cương tuyên truyền, văn bản hướng dẫn cụ thể về sáp nhập thôn, khối phố; trong đó yêu cầu quá trình sáp nhập thôn được tiến hành dân chủ, phát huy tính chủ động của người dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi người nhận thức và đồng thuận. Trên cơ sở đó, UBND các xã đã chỉ đạo các thôn tiến hành họp để thống nhất phương án sáp nhập, giải đáp thắc mắc của người dân tạo sự đồng thuận cao. Anh Hoàng Doãn Trưởng, Trưởng thôn Pá Nim, xã Hữu Vĩnh cho biết: Khi có chủ trương sáp nhập thôn, đa phần người dân trong thôn đều ủng hộ vì đã được tuyên truyền và nhận thấy lợi ích thiết thực của việc sáp nhập thôn, thôn mới sẽ vững mạnh, phát triển hơn, đời sống của bà con sẽ có nhiều cải thiện.

Đến nay, UBND huyện đã trình Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Huyện xây dựng 32 phương án sáp nhập 66 thôn thành 32 thôn. Cụ thể: 6 phương án sáp nhập các thôn dưới 50 hộ thành 6 thôn mới; 1 phương án sáp nhập 3 thôn dưới 50 hộ thành 1 thôn mới; 24 phương án sáp nhập các thôn dưới 50 hộ với thôn trên 50 hộ thành 24 thôn mới và 1 phương án sáp nhập 2 thôn trên 50 hộ thành 1 thôn mới.

Có thể thấy, các bước triển khai việc sắp xếp lại thôn bản, khối phố của huyện Bắc Sơn được thực hiện khoa học, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để việc sáp nhập các thôn, bản được diễn ra theo đúng lộ trình.

TRANG VÂN