Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Nguyễn Đức Hòa thông tin tại Hội nghị. (Ảnh:TA)

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, hiện TP. Hà Nội có 1.612.225 người tham gia BHXH; 6.429.824 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Tính đến ngày 16/9/2018, tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 25.063,3 tỷ đồng, đạt 63,9% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao.

Hiện tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt 84,9% dân số. Dự kiến hết năm 2018 hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT được Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội giao là 85,3%.

Cùng với đó, việc giải quyết chế độ BHXH đảm bảo đúng đối tượng, đúng mức hưởng theo quy định của pháp luật. 9 tháng đầu năm, thực hiện giải quyết chế độ cho 674.709 lượt người thụ hưởng, trong đó hưởng hàng tháng là 10.786 đối tượng (tăng 23,7% so cùng kỳ 2017), hưởng chế độ BHXH một lần là 26.442 đối tượng, giải quyết các chế độ ngắn hạn (ốm đau, thai sản…) cho 386.367 lượt người, trợ cấp thất nghiệp cho 161.114 lượt người (tăng 23,3% so cùng kỳ 2017).

BHXH TP. Hà Nội đã bàn giao được 1.833.089 sổ BHXH (bao gồm cả sổ BHXH của người lao động đã di chuyển, chấm dứt hợp đồng lao động,… sau khi được bàn giao sổ) cho người lao động, đạt 99,6% kế hoạch.

Công tác cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH kịp thời đảm bảo quyền lợi người tham gia. Tính đến tháng 9/2018, đã đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho 7.939.067 lượt người với tổng chi phí 12.189 tỷ đồng. Trong đó, có 20 bệnh nhân có chi phí BHXH thanh toán trên 170 triệu đồng với tổng số tiền 10,49 tỷ đồng, bệnh nhân cao nhất là 1,48 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, thu nợ BHXH, BHXH TP. Hà Nội gửi văn bản đôn đốc thu nợ đến 21.408 đơn vị nợ BHXH; qua đó, các đơn vị đóng 560 tỷ đồng; tổ thu nợ BHXH quận, huyện, thị xã và Phòng Khai thác và Thu nợ đã đôn đốc trực tiếp tại 4.904 đơn vị nợ, thu hồi được 512 tỷ đồng. Thanh tra TP gửi văn bản đôn đốc đến 582 đơn vị nợ BHXH, thu hồi được 59,2/208,4 tỷ đồng. Liên ngành BHXH, Thanh tra, Liên đoàn Lao động, Công an và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP làm việc với 10 doanh nghiệp nợ BHXH, sau buổi làm việc đã thu hồi được 7,7/21,2 tỷ đồng.

BHXH TP Hà Nội đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 1.367 đơn vị nợ đóng BHXH, bước đầu thu hồi được 273,2/576,8 tỷ đồng, trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH tại 163 đơn vị nợ BHXH, thu hồi được 58,3 tỷ đồng; Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, BHXH TP đã xử phạt và kiến nghị Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND TP Hà Nội xử phạt hành vi chậm đóng đối với 33 đơn vị với số tiền trên 3,8 tỷ đồng…

Bằng nhiều biện pháp cụ thể, đến hết tháng 8/2018, số tiền nợ BHXH trên địa bàn Hà Nội phải tính lãi là 1.788 tỷ đồng, bằng 4,56% kế hoạch thu (giảm được 427 tỷ đồng tiền nợ BHXH của năm 2017).

Tuy nhiên, hiện tỷ lệ nợ đóng BHXH trên địa bàn TP Hà Nội vẫn cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước. Theo Giám đốc Nguyễn Đức Hòa, điều này là do nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động còn hạn chế, tính  tuân thủ pháp luật về BHXH chưa cao; một số doanh nghiệp có tính chây ỳ, chậm đóng, trốn đóng BHXH, đóng không đủ số người ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Trong khi đó, công tác khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH theo quy định của Luật BHXH còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đối với việc gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT, bội chi quỹ BHYT, nguyên nhân là do các cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện nghiêm túc việc rà soát các chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế hợp lý đảm bảo chất lượng điều trị, chỉ định bệnh nhân vào nội trú rộng rãi, chưa đến mức phải vào viện, kéo dài ngày điều trị nội trú. Cùng với đó là do chi phí khám chữa bệnh BHYT hoàn toàn do bác sĩ, cán bộ ngành y tế chỉ định thực hiện được thể hiện trên hồ sơ bệnh án nên chưa thật sự minh bạch, công khai…

Để tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018, Giám đốc Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong thời gian tới, BHXH TP. Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, tập trung vào các khu vực phi chính thức, các doanh nghiệp chưa tham gia và BHXH tự nguyện.

Thành phố tập trung thực hiện các giải pháp giảm nợ BHXH, trong đó tập trung phân tích, phân loại nợ BHXH, BHYT, gửi các sở, ngành làm cơ sở phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất và xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời tăng cường việc quản lý, kiểm soát quỹ BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, ứng dụng hiệu quả hệ thống thông tin giám định BHYT…/.