Thứ hai,  23/05/2022

Công đoàn ngành giáo dục phát huy truyền thống tương thân, tương ái

(LSO) – Với 42 công đoàn cơ sở trực thuộc và hơn 2.500 đoàn viên, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã tích cực quan tâm, thực hiện hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện với tinh thần tương thân, tương ái.

Lãnh đạo ngành giáo dục kiểm tra công tác giảng dạy tại Trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, người lao động (CBGVNLĐ), Công đoàn ngành giáo dục đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, công đoàn các cấp quan tâm đến điều kiện làm việc, kịp thời tham vấn, giải quyết những khó khăn, bất cập trong thực hiện chế độ, chính sách, những khó khăn phát sinh trong công tác và đời sống của đoàn viên. Nhiều đơn vị đã quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, tu sửa sân tập thể thao, duy trì nhà công vụ, bếp ăn tập thể… Đặc biệt, công đoàn cơ sở thường xuyên duy trì các nguồn quỹ khuyến học, thăm hỏi, trong đó, quỹ thăm hỏi luôn được các cấp công đoàn quan tâm.

Cô giáo Hoàng Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn cho biết: Trường THPT Bắc Sơn hiện có 85 đoàn viên công đoàn. Hằng năm công đoàn trường luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời các đoàn viên công đoàn. Năm học 2017 – 2018 vừa qua, công đoàn trường đã thực hiện 55 lượt thăm hỏi thân nhân và cá nhân CBGVNLĐ trong trường với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Cùng đó, công đoàn nhà trường còn tổ chức cuộc vận động “Hũ gạo tình thương”, quyên góp được hơn 40 triệu đồng hỗ trợ cho 100 lượt học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với tinh thần sẵn sàng sẻ chia, năm học 2017 – 2018, CBGVNLĐ trong các trường tích cực ủng hộ được hơn 420 triệu đồng đóng góp vào các quỹ xã hội, từ thiện; tham gia ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động năm 2018 hơn 73 triệu đồng; ủng hộ các đơn vị bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 được hơn 176 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn ngành đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 61 CBGVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 55 triệu đồng.

Cùng với sự quan tâm hỗ trợ CBGVLĐ có hoàn cảnh khó khăn, các cấp công đoàn ngành tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo và người lao động”, phong trào giáo viên giúp đỡ đồng nghiệp phát triển, phong trào giáo viên giúp đỡ học sinh tiến bộ về học tập và rèn luyện, với hơn 1.092 giáo viên và 4.989 học sinh được giúp đỡ trong năm học vừa qua. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn ngành tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại đơn vị, địa phương nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CBGVNLĐ, khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn…

Bà Hà Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh nhấn mạnh: Trong năm học 2018 – 2019, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo; tích cực phối hợp tổ chức các phong trào thi đua; tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBGVNLĐ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cấp cơ sở…

HOÀNG TÙNG