Thứ ba,  28/11/2023

Tháng 1/2019 có 3-5 đợt lạnh

Trong tháng 1/2019, không khí lạnh ở phía bắc hoạt động mạnh và có khoảng 3-5 đợt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết rét đậm, rét hại tiếp tục duy trì ở miền Bắc trong khoảng ba, bốn ngày đầu tháng 1/2019, nửa cuối tháng 1/2019 cũng có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại nhưng không kéo dài.

Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác sẽ có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước. Đặc biệt có rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá tại khu vực các tỉnh miền núi phía bắc. Các hiện tượng dông lốc, mưa đá nhiều khả năng xảy ra tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Mưa lớn cục bộ còn có khả năng xảy ra ở khu vực miền Trung.

Nhìn chung, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình tháng phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Tổng lượng mưa trong tháng 1 ở khu vực Bắc Bộ có xu thế cao hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung vào nửa đầu tháng, với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng mưa khu vực Trung Bộ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-50% Tây Nguyên và Nam Bộ có tổng lượng mưa có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, với tổng lượng mưa phổ biến tại Tây Nguyên từ 30-50 mm, tại Nam Bộ phổ biến từ 40-70 mm, riêng miền Tây 50-100 mm.

Cụ thể, từ 1-10/1 nhiệt độ trung bình thời kỳ này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ở mức thấp hơn so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, các nơi khác ở mức xấp xỉ so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ 11-20/1, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn giá trị trung bình nhiều năm. Lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; riêng khu vực Trung Bộ ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ 21-31/1 nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo Chinhphu