Thứ tư,  28/09/2022

Đà Nẵng thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất 411 triệu đồng

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, qua số liệu khảo sát về tình hình thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, năm nay mức thưởng cao nhất hơn 411 triệu đồng ở nhóm doanh nghiệp FDI.

Đà Nẵng thưởng Tết Kỷ Hợi cao nhất 411 triệu đồng

Người lao động được thưởng Tết trung bình từ 5 đến gần 9 triệu đồng.

 

Theo đó, mức thưởng Tết thấp nhất là 100 nghìn đồng, bình quân là 11 triệu đồng. Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 250 nghìn đồng.

Đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Tại các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ sẽ thưởng cao nhất là 44 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 9.023.000 đồng và bình quân người lao động là 4.953.000 đồng.

Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, bình quân người quản lý được thưởng 11 triệu đồng, người lao động hơn bảy triệu đồng. Mức thưởng cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là một triệu đồng.

Doanh nghiệp dân doanh sẽ thưởng ở các mức từ 200 nghìn đồng đến 110 triệu đồng. Nhóm doanh nghiệp FDI sẽ thưởng cao nhất là 93 triệu đồng, thấp nhất là 1,2 triệu đồng tùy theo từng chức vụ. Bình quân người quản lý là 20.339.000 đồng và bình quân người lao động là 5.914.000 đồng.

Song song với đó, Thành phố sẽ thực hiện nhiều chương trình như các phiên chợ hàng Tết phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân lao động; tặng quà, tặng vé xe cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Theo Nhandan