Thứ ba,  28/11/2023

Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

LSO-Chiều 14/1/2019, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể dự hội nghị

Trong năm 2018, công tác triển khai các chính sách dân tộc được thực hiện đồng bộ và đã đạt được những kết quả quan trọng. Cơ quan thực hiện công tác dân tộc các cấp đã nỗ lực thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2018 – 2020; hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ phát triển sản đối với người dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020; phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín trên địa bàn… Công tác phối hợp thực hiện chính sách dân tộc do các ngành quản lý cũng đạt kết quả thiết thực như: chính sách cho vay vốn; các chương trình về giáo dục, y tế; các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao; hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025…

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh đề ra 12 nhóm nhiệm vụ và xác định tiếp tục tham mưu cho tỉnh chỉ đạo hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn. Trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 (cấp huyện và cấp tỉnh) tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ý kiến kiến nghị với tỉnh và trung ương về việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách kịp thời; tăng mức hỗ trợ các chương trình chính sách;  phân bổ kinh phí các chương trình, dự án chính sách dân tộc kịp thời hơn.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tiếp nhận ý kiến các đại biểu, làm rõ một số nội dung và tổng hợp các kiến nghị để báo cáo với tỉnh và trung ương xem xét, giải quyết, điều chỉnh trong thời gian tới.

THANH HUYỀN