Thứ sáu,  01/12/2023

Cấp sổ, thẻ BHYT, BHXH theo mã số BHXH: “3 bên” đều lợi

(LSO) – Từ ngày 1/10/2017, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã thực hiện đồng loạt trên cả nước quy định về việc cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số BHXH. Theo đó, BHXH tỉnh đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác này, góp phần mang lại nhiều lợi ích cho “3 bên” gồm: ngành BHXH, cơ sở khám chữa bệnh (KCB) và người tham gia.

Mã số BHXH được cấp và quản lý tập trung trên cơ sở dữ liệu (CSDL) hộ gia đình tham gia BHYT, đây là một trong những hệ thống CSDL được ngành BHXH xây dựng làm tiền đề xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm. Mã số BHXH là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Mẫu thẻ BHYT theo mã số BHXH chỉ thay đổi 10 ký tự cuối của mã thẻ BHYT (10 ký tự cuối của mã thẻ BHYT sẽ được dùng làm mã số sổ BHXH duy nhất khi họ tham gia BHXH), còn lại 5 ký tự đầu vẫn giữ nguyên, đó là mã đối tượng, mã quyền lợi hưởng và mã tỉnh phát hành thẻ BHYT.

Để thực hiện quy định này, BHXH Việt Nam đã xây dựng CSDL tập trung; cấp số định danh cá nhân cho người tham gia BHXH, BHYT. Theo đó, BHXH các tỉnh đã tiếp nhận và ứng dụng các phần mềm quản lý theo quy định. Đối với BHXH tỉnh, từ cuối năm 2017 đến nay đã đưa vào triển khai các phần mềm nghiệp vụ đến tất cả các huyện, thành phố để thực hiện quản lý đối tượng một cách đồng bộ. Theo số liệu của BHXH tỉnh, tính đến ngày 31/12/2018, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 743.650 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,3% dân số.

Thực hiện cấp sổ BHXH, hết năm 2018, BHXH tỉnh cấp và quản lý 57.269 sổ BHXH, đạt 99,9% so với số lao động đang tham gia BHXH. Số lượng thẻ BHYT phát hành còn giá trị sử dụng trong năm 2018 là 741.748 thẻ, trong đó số thẻ BHYT cấp mới, gia hạn là 457.129 thẻ và số thẻ BHYT còn hạn sử dụng từ năm trước chuyển sang là 284.619 thẻ. Hết năm 2018, BHXH tỉnh đã bàn giao 53.324 sổ BHXH cho người lao động quản lý, đạt 100% kế hoạch.

Ông Đỗ Văn Khoan, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Đối với cơ quan BHXH, đây là điều kiện để hoàn thiện CSDL quản lý người tham gia theo hộ gia đình và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và KCB BHYT được thuận lợi. Trên thực tế, từ khi triển khai đến nay, việc thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH duy nhất đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, hiệu quả quản lý; bộ máy quản lý được điều chỉnh tinh gọn, hợp lý, giảm áp lực và khối lượng công việc in, phát hành sổ BHXH, thẻ BHYT hằng năm; khắc phục tình trạng cấp trùng một người có nhiều sổ BHXH, thẻ BHYT như trước đây.

Không chỉ có lợi cho ngành BHXH, việc cấp mã số cho người tham gia BHXH, BHYT còn giúp cơ sở KCB BHYT kiểm soát các hành vi sử dụng thẻ BHYT giả mạo để lạm dụng quỹ BHYT; khai thác, kiểm tra các thông tin về bệnh nhân BHYT trong CSDL (tiền sử bệnh, tình trạng kháng thuốc…) do cơ quan BHXH quản lý để phục vụ công tác điều trị.

Đối với người tham gia, việc thay mã số BHXH tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và KCB BHYT. Bà Tống Thị Hoa Bắc, Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ, BHXH tỉnh cho biết: Khi thay mã thẻ BHYT bằng mã số BHXH, dữ liệu quản lý sẽ liên tục được cập nhật về thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và phần kinh phí KCB tự chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở trong năm tài chính để xác định thời điểm được miễn chi trả chi phí KCB (quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB). Đồng thời, khi tiếp tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, xác nhận quá trình tham gia và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, người tham gia không cần xuất trình giấy tờ hay lập lại các thủ tục như tham gia lần đầu, chỉ cần nhớ và báo lại cho cơ quan BHXH mã số BHXH khi làm thủ tục…

Để đảm bảo quyền lợi KCB cho người tham gia BHYT, ngày 11/12/2018, BHXH tỉnh đã ban hành Công văn số 1215 về việc gia hạn thẻ BHYT năm 2019 gửi các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT, đại lý thu BHXH, BHYT. Theo đó, năm 2019, cơ quan BHXH không in lại thẻ BHYT mà thực hiện gia hạn thẻ BHYT trên CSDL đang quản lý tại tháng 12/2018; chỉ cấp lại thẻ BHYT đối với trường hợp có thay đổi thông tin trên thẻ BHYT, mất, hỏng, rách hoặc khi có đề nghị từ đơn vị.

Những nỗ lực trên đã góp phần đảm bảo thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách về BHXH, BHYT cho người tham gia. Tính hết năm 2018, toàn tỉnh có trên 1 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT; chi BHXH 1.521.637 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 187.821 triệu đồng (tăng 14,1%) so với năm 2017.

Hiệu quả từ việc thực hiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT sẽ là tiền đề cho ngành BHXH phấn đấu thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử cho người dân vào năm 2020 theo Nghị định 146, ngày 17/10/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2018.

THANH HUYỀN