Thứ năm,  06/10/2022

Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam ký kết quy chế phối hợp hoạt động

LSO-Ngày 24/1/2019, tại hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh diễn ra Hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ tỉnh và Công đoàn ThanKhoáng sản Việt Nam.


Đại diện lãnh đạo
LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn và Công đoàn ThanKhoáng sản Việt Nam
ký kết quy chế phối hợp hoạt động

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, các công đoàn cơ sở trực thuộc tại Lạng Sơn và LĐLĐ tỉnh đã thảo luận, thống nhất Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 9 điều với một số nội dung chính như: phối hợp chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, triển khai các cuộc vận động, các hoạt động xã hội của địa phương; tổ chức phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…

Việc ký kết phối hợp hoạt động góp phần phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh trong đó có công nhân, lao động thuộc các đơn vị ngành than – khoáng sản trên địa bàn.

NGỌC HIẾU