Thứ bảy,  27/11/2021

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh họp thống nhất nhiệm vụ năm 2019

LSO-Sáng 25/2/2019, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” họp thống nhất nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Vận động chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh,
Trưởng ban vận động chủ trì cuộc họp

Tại đây, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả vận động ủng hộ và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2018. Theo đó, quỹ cấp tỉnh đã vận động được trên 1,1 tỷ đồng, trong đó dư năm 2017 chuyển sang là hơn 154 triệu đồng; cấp huyện lũy kế thu hơn 1,9 tỷ đồng; cấp xã lũy kế thu được trên 2,8 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ các cấp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 109 nhà ở; hỗ trợ sản xuất, khám chữa bệnh, tặng hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất các nội dung nhằm vận động thu và chi hiệu quả hơn nguồn quỹ trong năm 2019 và thời gian tiếp theo, như: mục tiêu vận động, mức ủng hộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân ở xã, phường, thị trấn và khu vực nông thôn; hình thức chi hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, mức hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết; phối hợp rà soát đối tượng được hỗ trợ, tránh xảy ra trùng lặp.

HOÀNG HUẤN